You are currently viewing Uroczystości odpustowe na Kalwarii Wejherowskiej

Uroczystości odpustowe na Kalwarii Wejherowskiej

Kalwaria Wejherowska była czwartą z kolei kalwarią powstałą w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej po Zebrzydowskiej, Pakoskiej i Żmudzińskiej.

Inicjatorem jej utworzenia i głównym fundatorem był wojewoda malborski Jakub Wejher. Starania o zgodę władz kościelnych Wejher wszczął prawdopodobnie równocześnie z lokowaniem Wejherowskiej Woli, późniejszego Wejherowa. Jeden z cystersów oliwskich, ojciec Robert z Werden wyliczył odległości pomiędzy stacjami przyszłej kalwarii opierając się na faktycznych pomiarach Drogi Chrystusa w Jerozolimie i oznaczył w terenie lokalizację przyszłych kaplic krzyżami. Jak tylko bp włocławski i pomorski Mikołaj Albert Gniewosz z Aleksandrowa zezwolił no budowę kalwarii (9 czerwca 1649 r.) od razu przystąpiono do wznoszenia kaplic. Ich fundatorami byli nie tylko Jakub Wejher i członkowie jego rodziny, ale też współpracownicy i przyjaciele wojewody. Kościół szybko docenił znaczenie Kalwarii Wejherowskiej znajdującej się na terenie silnych wpływów reformacji. (źródło: www.kalwariawejherowska.pl)

Tegoroczne obchody kalwaryjskie (14-16. 05. oraz 29-30.05.) odbędą się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym (program może ulec zmianie). Jesteśmy zaproszeni do nawiedzenia i uczestniczenia w przepięknych uroczystościach kaszubskiej Jerozolimy. Jeżeli byłybyś/byłabyś zainteresowany/a, poniżej podany zostaje program obchodów.