O nas

O nas O nas O nas O nas O nas O nas O nas O nas O nas O nas O nas

Pokój i Dobro!

Komisarz Ziemi Świętej

Tym franciszkańskim pozdrowieniem pragniemy przywitać Cię na stronie internetowej naszego Komisariatu i zapraszamy! Jej cel jest prosty - być dyspozycyjnym i pomocnym dla tych osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat Ziemi Świętej lub pragną się tam osobiście udać. Różne bywają pytania lub wątpliwości: Czy jest bezpiecznie? Jak się przygotować na taki wyjazd? Co trzeba uwzględnić - ze sobą zabrać? Służymy pomocą! Dalej - chcemy zainteresować, uwrażliwić oraz zachęcić Cię do wsparcia działalności, jaką my franciszkanie prowadzimy na rzecz ludności chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie, przybywających pielgrzymów z Polski oraz dalszego utrzymania obecności Kościoła w miejscach świętych. Jako Bracia Mniejsi - Franciszkanie rozszerzamy naszą działalność na rzecz Ziemi Świętej w Polsce zakładając kolejny (po Krakowie), drugi Komisariat Ziemi Świętej - w Poznaniu. Jeżeli chcesz nas odwiedzić to siedzibę oraz biuro Komisariatu znajdziesz w klasztorze Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów przy Placu Bernardyńskim (ul. Garbary 22) w Poznaniu.
Niech Pan obdarzy Cię pokojem!

o. Bonifacy Suhak OFM
Komisarz Ziemi Świętej w Poznaniu

Czym się zajmujemy?

Celem Komisariatu jest:

Realizujemy nasze cele poprzez:

Historia powstawania Komisariatów Ziemi Świętej

#Kustodia Ziemi Świętej

Chociaż określenie „komisariat“ kojarzy się najczęściej z posterunkiem policji, to miało ono już o wiele wcześniej zastosowanie w strukturach Kościoła. I bynajmniej, nie używano go dla określenia porządku czy bezpieczeństwa. Być może zaskoczy nas fakt, że jego źródłosłów będzie oznaczał coś zupełnie odmiennego. od łacińskiego słowa "committo" - a mianowicie: powierzać/zlecać/pełnić funkcję przedstawiciela. Ale także: zjednoczyć/zespolić/dołączyć się (do jakiejś grupy osób) dla osiągnięcia zamierzonego celu lub dla podjęcia wspólnej walki. Pytanie brzmi – do czego? Pojawienie się w VII wieku po Chr. na ziemiach dzisiejszego Izraela wyznawców Islamu, przyniosło ze sobą wiele cierpienia i dewastacji. Ginęli wyznawcy judaizmu, ginęli również chrześcijanie. Burzono kościoły, a obok nich wznoszono meczety i minarety. Podjęta w 1096 r. pierwsza krucjata, a po niej kolejne, nie potrafiły zaprowadzić pokoju oraz bezpieczeństwa. Po 200 latach dominacji chrześcijańskiej na terenie Palestyny, w 1291 r. krzyżowcy ponieśli w twierdzy Akko definitywną klęskę. Zmuszeni do odwrotu, pozostawili swoich braci i siostry w wierze na pastwę losu. W 1342 r. papież Klemens VI, w bullach: "Gratias agimus" oraz "Nuper carrissimae", zleca franciszkanom opiekę nad miejscami świętymi oraz ludnością chrześcijańską, czyniąc ich oficjalnymi stróżami (łac. „custos“) i przedstawicielami Kościoła Katolickiego na Bliskim Wschodzie. Powstaje Kustodia Ziemi Świętej. Bardzo wcześnie franciszkanie spostrzegli się, że prowadzenie jakiejkolwiek działalności pośród populacji (w większej mierze) muzułmańskiej, wymaga większego wsparcia chrześcijan żyjacych na całym świecie – tak pod względem duchowym jak i materialnym. Zaczęto wyznaczać zakonników z klarowną misją udania się do krajów chrześcijańskich, aby tam dokładnie zrelacjonowali sytuację panującą w Ziemi Świętej. Co więcej, aby dotarli do jak największej liczby osób z prośbą o udzielenie pomocy na utrzymanie miejsc świętych. Owi jałmużnicy nazywani byli „prokuratorami“ oraz „komisarzami“. I tak działalność komisarzy i ich komisariatów trwa nieprzerwanie od XV wieku aż do dnia dzisiejszego. Na całym świecie funkcjonuje obecnie 74 Komisariatów Ziemi Świętej w 49 krajach. Tworzony na przełomie 2019/2020 roku Komisariat Ziemi Świętej w Poznaniu jest dowodem na to, że pomoc nadal jest potrzebna. Utrzymywanie i udostępnianie miejsc świętych dla pielgrzymów przybywających z całego świata, tworzenie nowych miejsc pracy dla żyjących na miejscu chrzescijan oraz prowadzenie szkół dla edukowania ich dzieci – są tylko małym wycinkiem tego co chcą wesprzeć swoją działalnością Komisariaty Ziemi Świętej.