Podwójna uroczystość w Ziemi Świętej: Świętej Rodziny z Nazaretu i św. Szczepana

W gwałtownym kontraście pomiędzy życiem a śmiercią, między Bożym Narodzeniem Jezusa a męczeństwem Szczepana zwycięża miłość: miłość Boga, który stając się dzieckiem, oddaje się człowiekowi, aby go zbawić; miłość ucznia, który we wszystkim stara się naśladować swego Pana, złożywszy ze swojego życia najwyższą ofiarę i otaczającego modlitwą swoich zabójców. Niedziela 26 grudnia była również dniem intensywnego przeżywania uroczystości w Ziemi Świętej: rozpoczęła się celebracją ku czci Świętej Rodziny w Nazarecie, a następnie kontynuowana była liturgią Nieszporów w miejscu męczeństwa św. Szczepna, w dniu w którym go Kościół katolicki wspomina.

0 Komentarzy

Nazaret – spotkanie formacji ciągłej dla gwardianów sanktuariów Kustodii Ziemi Świętej

W poniedziałek 16. listopada o. Francesco Patton, Kustosz Ziemi Świętej, otworzył obrady w ramach franciszkańskiej formacji ciągłej dla gwardianów sanktuariów i zakrystianów. W kursie tym, który zakończy się 19. listopada, uczestniczy liczna grupa franciszkanów zaangażowanych w ten rodzaj apostolatu Kustodii, tak osobiście, jak i zdalnie

0 Komentarzy