You are currently viewing Podwójna uroczystość w Ziemi Świętej: Świętej Rodziny z Nazaretu i św. Szczepana

Podwójna uroczystość w Ziemi Świętej: Świętej Rodziny z Nazaretu i św. Szczepana

Radykalizm Bożej miłości, którą Kościół celebrował w Boże Narodzenie, kontemplując tajemnicę Wcielonego Słowa, objawia się dzisiaj (26.12.) w całkowitym oddaniu się aż do przelania krwi protomęczennika, św. Szczepana.

W gwałtownym kontraście pomiędzy życiem a śmiercią, między Bożym Narodzeniem Jezusa a męczeństwem Szczepana zwycięża miłość: miłość Boga, który stając się dzieckiem, oddaje się człowiekowi, aby go zbawić; miłość ucznia, który we wszystkim stara się naśladować swego Pana, złożywszy ze swojego życia najwyższą ofiarę i otaczającego modlitwą swoich zabójców.

Niedziela 26 grudnia była również dniem intensywnego przeżywania uroczystości w Ziemi Świętej: rozpoczęła się celebracją ku czci Świętej Rodziny w Nazarecie, a następnie kontynuowana była liturgią Nieszporów w miejscu męczeństwa św. Szczepana, w dniu w którym go Kościół katolicki wspomina.

Pierwszej celebracji przewodniczył w górnym kościele Bazyliki Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie Kustosz Ziemi Świętej, o. Francesco Patton. Ojciec Kustosz już na początku obchodów Bożego Narodzenia miał okazję przewodniczyć w Nazarecie uroczystościom parafialnym w języku arabskim, gdzie mówił o Świętej Rodzinie. „Dziś obchodzimy święto Świętej Rodziny. W Ewangelii czytamy, że Syn Boży chciał dorastać w rodzinie. Z tego powodu dokonał konsekracji rodziny i uczynił ją pierwszą drogą, na która Bóg chciał wejść aby spotkać się z ludzkością”, powiedział o. Patton.

„Ten epizod w Ewangelii opowiada o najbardziej autentycznym i najgłębszym powołaniu rodziny: towarzyszyć każdemu z jej członków w odkrywaniu Boga i Jego planów dla ich życia. Od swoich rodziców Jezus dowiaduje się, że przede wszystkim musi być spełniona wola Ojca”.

Po południu celebracji nieszporów ku czci św. Szczepana w Jerozolimie przewodniczył o. Marcelo Ariel Cichinelli, gwardian klasztoru Najświętszego Zbawiciela i dyskret Kustodii Ziemi Świętej.

Według relacji średniowiecznych pielgrzymów, to właśnie poza „Bramą św. Szczepana” (dzisiaj nazywaną „Lwią Bramą”) miało dokonać się ukamienowanie św. Szczepana. W tym samym miejscu znajduje się obecnie mała kaplica nazwana imieniem tegoż świętego. Została zbudowana w 1967 roku i stoi nieopodal Bazyliki Narodów, franciszkańskiego sanktuarium Getsemani, u podnóża Góry Oliwnej. Na ścianach kaplicy namalowane są trzy sceny poświęcone życiu św. Szczepana: wybór siedmiu diakonów wraz z nałożeniem rąk (Dz 6,1-6), ukamienowanie i obrona świętego (Dz 7), oraz znalezienie jego relikwii w 415 r.

Homilię Nieszporów wygłosił o. diakon Jezus Manuel Silván Garcia. „W czym jesteśmy zanurzeni? Czy poszukujemy Jego spojrzenia? Czy jesteśmy Nim spragnieni? Czy odczuwamy głód Jego słowa i pragnienie Jego Ducha?” – powiedział diakon w komentarzu do czytań. „Musimy karmić się poprzez słuchanie i dokonywanie refleksji nad Słowem Bożym, ponieważ stąd rodzi się misja, miłość, najwyższy dar z siebie; poświęcenie własnej ziemi, aby dać świadectwo, że Chrystus nie jest koncepcją, ale Miłością. W ten sposób będziemy mogli zrozumieć, że świętowanie Bożego Narodzenia nie polega wyłącznie na życzeniach, ale jest tajemnicą, która zachęca nas do medytacji i szczerej odpowiedzi na wezwanie”.

Na zakończenie modlitwy o. Benito José Choque, przełożony klasztoru Getsemani, przypomniał i zaprosił wszystkich do dalszej modlitwy w intencji ofiar pandemii i rychłego powrotu pielgrzymów do Ziemi Świętej.

Giovanni Malaspina