You are currently viewing Komisarze wspierający Ziemię Świętą

Komisarze wspierający Ziemię Świętą

o. MARCELO CICHINELLI ofm

Biuro Koordynacji Komisarzy Ziemi Świętej

„Pierwsza definicja Komisarzy jest taka: są mostami, są ambasadorami między Ziemią Świętą a lokalnymi Kościołami, Kościołami na całym świecie i jako pomosty łączą chrześcijan całego świata z Kustodią Ziemi Świętej.”

Jest to posługa na rzecz Kustodii Ziemi Świętej, która ma długą tradycję. Komisarze zostali powołani w 1421 roku przez papieża Marcina V, jednak dopiero w poprzednim wieku papież Paweł VI potwierdził ich ważną rolę. Obecnie jest 84 komisariatów Ziemi Świętej w 44 krajach. 101 Braci Mniejszych poświęcających się tej sprawie. Są cztery główne zadania, do których powołani są Komisarze: do szerzenia znajomości na temat Ziemi Świętej i twórczej promocji zarówno miejsc świętych, jak i rozmaitych tragedii, które dotknęły tę ziemię; zapraszanie ludzi do pracy na rzecz pokoju; tworzenie inicjatyw modlitewnych; i wreszcie kontynuowanie tradycji oprowadzania pielgrzymek i promocja Papieskiej Kolekty Pro Terra Santa.

o. MARCELO CICHINELLI ofm

Biuro Koordynacji Komisarzy Ziemi Świętej

„Ich praca tyczy się przede wszystkim upowszechnianiu wiedzy o miejscach świętych. Po drugie – polega na promowaniu pomocy na rzecz misji prowadzonej na Bliskim Wschodzie. Kustodia Ziemi Świętej wspierana jest przez Komisarzy dzięki promocji, jaką czynią w różnych zakątkach świata, na rzecz sanktuariów, tych kamieni pamięci, jak i dla żywych kamieni, którymi są chrześcijanie Bliskiego Wschodu.Stąd w 2018 r. wszyscy Komisarze Ziemi Świętej zebrali się w Jerozolimie na IV Międzynarodowym Kongresie pod hasłem: duszpasterstwo pielgrzymkowe, gościnność, pamięć, ewangelizacja.”

o. JORGE ARMANDO TABORDA MONSALVE ofm

Komisarz Ziemi Świętej – Kolumbia

„Naród Ameryki Łacińskiej czuje, drży, manifestuje swoją wiarę w Jezusa. My, Komisarze, towarzyszymy tej rzeczywistości. Żyjemy pośród ludzi wielkiej wiary, którzy chcą pokazać swoją wiarę na zewnątrz, którzy szczerze żyją swoją wiarą i współpracują w pracach prowadzonych w Ziemi Świętej.”

o. ROBERT JOHN ABADA ofm

Wicekomisarz Ziemi Świętej – Filipiny

„Moim głównym zadaniem jest animowanie Komisariatu, aby mógł on działać jako łącznik między Kustodią Ziemi Świętej, franciszkanami na Filipinach i Kościołem lokalnym, w szczególności z różnymi diecezjami.”

o. FRANCESCO IELPO ofm

Komisarz Ziemi Świętej – Północne Włochy

„Pracujemy więc intensywnie nad umacnianiem więzi z biskupami, z parafiami, propagowaniem pielgrzymek wielkopiątkowych (jak u nas w Polsce – „ekstremalna” Droga Krzyżowa) i zbiórki wielkopiątkowej, ale przede wszystkim zależy nam na tym, by Ziemia Święta była znana i kochana.”

o. MICHAEL PERRY ofm

Minister generalny Zakonu Braci Mniejszych

„O obecności braci tu, w Ziemi Świętej, musimy pamiętać, że misja trwa, Boża misja przyjmowania ludzi, towarzyszenia im, bycia braćmi dla wszystkich w Ziemi Świętej, wciąż trwa. I to przesłanie skierowane do całego świata ma swój początek w Ziemi Świętej, a to, co Bóg zarezerwował dla przyszłości ludzkości, jest bardzo pozytywne i daje nadzieję na przyszłość o wiele bardziej niż to, co widzimy dzisiaj.”

W tym roku, z powodu pandemii, kolekta pro terra sancta została przeniesiona na 13 września, w przeddzień święta Podwyższenia Krzyża świętego.

o. MARCELO CICHINELLI ofm

Biuro Koordynacji Komisarzy Ziemi Świętej

„Trudności w tym roku są tak osobliwe, jak w innych częściach świata. Ale miłość bliźniego, która zawsze przezwyciężała trudności, oparta jest na nadziei: ona sprawia, że nie zatraca się wola niesienia pomocy, że nie przestajemy ufać Opatrzności Bozej i o nią prosić, z miłości do ludzi na całym świecie, aby podtrzymywać tę bardzo wypróbowaną i sprawdzoną misję. Nie ma pielgrzymów, chrześcijanie z całego świata nie mogą przybyć do Ziemi Świętej, ale nasza działalność jest kontynuowana, nadal trwa potrzeba wsparcia Sanktuariów, wspólnot, więc potrzeby są takie same, ale pomoc … Ufamy, że nawet pomimo trudności pomoc będzie nadal napływać!”

Źródło: www.custodia.org