You are currently viewing 14 lutego 2021 roku Kustodia Ziemi Świętej obchodziła 600-lecie powołania Komisariatów Ziemi Świętej.

14 lutego 2021 roku Kustodia Ziemi Świętej obchodziła 600-lecie powołania Komisariatów Ziemi Świętej.

o. FRANCESCO PATTON OFM

Kustosz Ziemi Świętej

„Jest bardzo piękny psalm, który mówi, że „w oczach Boga tysiąc lat jest jak wczorajszy dzień, który minął.” Tysiąc lat jeszcze nie osiągnęliśmy, ale mamy nadzieję, że go przekroczymy.”

o. MARCELO CICHINELLI OFM

Koordynator Komisarzy Ziemi Świętej

„600 lat historii Komisarzy mówi nam o 600 latach wysiłków Kościoła na całym świecie na rzecz wspierania miejsc świętych.”

Komisarze są mostami łączącymi Ziemię Świętą z chrześcijanami na całym świecie. 67 Braci Mniejszych obecnych w 57 krajach na całym świecie uważani są za „ambasadorów” Kustodii Ziemi Świętej.

o. FRANCESCO PATTON OFM

Kustosz Ziemi Świętej

„Powiedzmy, że nasza obecność liczy 800 lat, to w zasadzie po około stuleciu ta misja franciszkańska w Ziemi Świętej z woli papieża Klemensa VI stała się Kustodią Ziemi Świętej, czyli powierzono nam sprawowanie opieki nad Miejscami Świętymi. Po około kolejnym stuleciu, w 1421 r., dnia 14 lutego, kolejny papież Marcin V dał Kustodii możliwość mianowania tych „ambasadorów” na całym świecie, którzy są Komisarzami Ziemi Świętej. ”

W 1421 r. Papież Marcin V wydał bullę „His quae pro ecclesiasticarum”, która stała się aktem powstania Komisariatów Ziemi Świętej. Historia bardzo dobrze udokumentowana to wydarzenie w archiwach Kustodii.

o. NARCYZ KLIMAS OFM

Prof. Historii Kościoła i Kustodii Ziemi Świętej

„To jest oficjalna bulla ustanowienia Komisarzy Ziemi Świętej na całym świecie. Jest bardzo dobrze zachowana, pieczęć bulli zawiera nawet imię Papieża, które można bardzo dobrze odczytać, podczas gdy w tekście znajdujemy bardzo wyraźnie wymienioną funkcję prokuratorów i komisarzy oraz ich ustanowienie na mocy tej bulli, co następnie było potwierdzane przez kolejnych papieży.”

o. MARCELO CICHINELLI OFM

Koordynator Komisarzy Ziemi Świętej

„Bazylika, w której dziś jesteśmy, świadczy o międzynarodowym charakterze Komisarzy Ziemi Świętej: nazywa się ją w istocie Bazyliką Narodów, ponieważ reprezentowanych jest tu wiele narodów. Komisarze są mniej więcej owocem tej powszechności Kościoła, który jest reprezentowany na całym świecie. „

„Na przestrzeni lat i przy stałej aprobacie różnych papieży” – kontynuuje o. Marcelo „Komisarze stali się „ramionami misji na Bliskim Wschodzie”. Ich praca z czasem rozwinęła się, zinstytucjonalizowała, uregulowała i rozprzestrzeniła na kraje, w których przebywali franciszkanie.”

W 2012 roku odbyła się trzecia edycja Międzynarodowego Kongresu Komisarzy Ziemi Świętej. To spotkanie, które się odbyło sześć lat temu, zgromadziło w jerozolimskim klasztorze św. Zbawiciela 80 komisarzy z 40 krajów świata.

W dniach 26 listopada – 2 grudnia 2018 r. Odbył się IV Międzynarodowy Kongres Komisarzy, zatytułowany „Duszpasterstwo pielgrzymek: przyjęcie, pamięć, ewangelizacja”, nawiązując do spotkania św. Franciszka z sułtanem Egiptu Malikiem Al-Kamelem, w 800-ną rocznicę tego wydarzenia przypadającą na rok 2019.

o. MARCELO CICHINELLI OFM

Koordynator Komisarzy Ziemi Świętej

„Głównym zadaniem Komisarzy jest upowszechnianie, szerzenie wiedzy, popularyzacja wiedzy o Świętych Miejscach w ich diecezjach, na ich terytoriach, w ich krajach. Następnie muszą promować pomoc. Komisarze zostali powołani, aby promować, ponieważ wciąż aktualna jest potrzeba pomocy na rzecz miejsc świętych i dzieł społecznych prowadzonych przez Kustodię Ziemi Świętej, których jest tak wiele, zwłaszcza w dziedzinie edukacji, na rzecz społeczności chrześcijańskiej, itd.”

Jednym z kolejnych celów Komisarzy jest promowanie zarówno powołań do Ziemi Świętej, jak i pielgrzymek do Miejsc Świętych. Tradycja, która przetrwała wieki.

o. MARCELO CICHINELLI OFM

Koordynator Komisarzy Ziemi Świętej

„Dziś Komisariaty nadal działają z tą samą kreatywnością, z tym że sposób się zmienił: poprzez organizowanie dni na rzecz Ziemi Świętej. Tak więc działalność się zmieniła, ale intensywność i miłość do miejsc świętych została zachowana przez te stulecia.”

o. FRANCESCO PATTON OFM

Kustosz Ziemi Świętej

„Wtedy istnieją jeszcze cele ekonomiczne. Co roku jest zbiórka pod nazwą „Colletta pro Terra Sancta”(w Polsce tzw. „kolekta na Boży Grób”), która przez wiele lat odbywała się w Wielki Piątek. Niestety w ubiegłym roku nie było to możliwe w tym dniu ze względu pandemię. Ta zbiórka jest konkretną drogą, przez którą solidarność chrześcijan z całego świata dociera do Ziemi Świętej, i jest aktualizacją pierwszej zbiórki na rzecz Kościoła jerozolimskiego, która została dokonana za czasów św. Pawła.”

Koniecznością w tym bardzo trudnym okresie, który nie jest jedynym w historii, ponieważ Ziemia Święta tyle razy cierpiała z powodu wojen czy pandemii.

o. FRANCESCO PATTON OFM

Kustosz Ziemi Świętej

„W tych trudnych czasach bracia zawsze pozostawali tutaj: służyli ludowi i prowadzili szczególną posługę, jaką jest modlitwa, ponieważ naszym pierwszym zadaniem jest modlitwa w sanktuariach, a zatem wstawianie się zarówno za lokalną ludność, ale także za ludzi na całym świecie.”

o. MARCELO CICHINELLI OFM

Koordynator Komisarzy Ziemi Świętej

„Od czasu powołania Komisarzy liczne świadectwa pokazują, jak ciężko pracowali owi bracia, aby dostarczyć tu pomoc. Więc jedną z ich cech jest kreatywność. Były wojny, zmiany, nowe odkrycia, a Komisarze zawsze słyżyli swoją obecnością.”

Kustodia korzysta z nowoczesnych środków komunikacji, aby przybliżać Ziemię Świętą całemu światu: od czasopisma Ziemia Święt, który w tym roku obchodzi stulecie pierwszej publikacji, po różne strony internetowe i Christian Media Center.

O. Francesco Patton, zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w Dniu Modlitw za Ziemię Świętą, który odbędzie się 15 lutego, podczas Mszy Świętej na żywo z Grobu Świętego w Jerozolimie.

o. FRANCESCO PATTON OFM

Kustosz Ziemi Świętej

„To ma być święto dziękczynienia. Czynimy to tutaj, przy Grobie Świętym, aby świętować Zmartwychwstanie, zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, będziemy świętować nadzieję.”

Źródło: www.cmc-terrasanta.org