You are currently viewing Wielki Piątek w Jerozolimie

Wielki Piątek w Jerozolimie

W Wielki Piątek, Kościół jerozolimski celebruje i kontempluje tajemnicę Krzyża Chrystusa na Kalwarii, zapraszając osoby zakonne, pielgrzymów i miejscowych wiernych do pogłębienia tajemnicy męki Jezusa. Odbywają się wtedy trzy uroczystości: wspomnienie Męki Pańskiej na Kalwarii i poranna Droga Krzyżowa oraz upamiętnienie Męki Pańskiej w wieczornej procesji pogrzebowej.

Uroczystość „Męki Pańskiej”

Uroczystościom ku czci „Męki Pańskiej” przewodniczył Łaciński Patriarcha Jerozolimy, J.E. kard. Pierbattista Pizzaballa.

Miejsce Kalwarii zabarwiło się na czerwono, kolor liturgiczny noszony przez licznych obecnych księży i duchownych, który przypomina krew przelaną przez Jezusa na krzyżu: relikwia Krzyża Świętego została złożona na ołtarzu łacinników na początku uroczystej Mszy św.

Liturgia Wielkiego Piątku składa się z trzech części: Liturgii Pańskiej, Adoracji Krzyża i Komunii eucharystycznej. Po czytaniach trzech kantorów franciszkańskich wraz z chórem Kustodii Ziemi Świętej odśpiewali Pasję według św. Jana (J 18,1 – 19,42).

W drugiej części uroczystości wiernym podano do uczczenia Święty Krzyż, którego obrzęd sięga IV wieku.

Na zakończenie diakoni udali się do Edykuły Grobu Świętego – która w Wielki Czwartek stała się Tabernakulum – aby zabrać cyboria z konsekrowanymi hostiami i przynieść je w procesji na Golgotę. Po odmówieniu Modlitwy Pańskiej wiernym rozdano Komunię św.

Droga Krzyżowa

Na zakończenie celebracji przy Grobie Świętym bracia franciszkanie zgromadzili się na tradycyjnym odprawieniu Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem Kustosza Ziemi Świętej o. Francesco Pattona.

Jerozolimska Droga Krzyżowa, to nabożeństwo głęboko przeżywane przez wiernych: mimo trudnych okoliczności wzięło w niej udział wielu miejscowych wierzących, a nawet małe grupy pielgrzymów. Prowadzi wiernych ulicami miasta od klasztoru franciszkanów przy kaplicy Biczowania, aż do samej Bazyliki Bożego Grobu. Podczas tej celebracji uczestnicy napotkali na swej drodze wyznawców islamu, którzy tego dnia podążali tą samą drogą w stronę meczetu Al-Aksa, na rytualną piątkową modlitwę w okresie Ramadanu.

Sylwia Giuliano

Źródło: www.custodia.org