You are currently viewing Wielki Czwartek w Jerozolimie

Wielki Czwartek w Jerozolimie

Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Grobu Świętego i celebracje w Wieczerniku na Górze Syjon

W czwartek 28 marca Łaciński Patriarcha Jerozolimy J.E. Kard. Pierbattista Pizzaballa rozpoczął liturgię Triduum Paschalnego odprawieniem Mszy Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Grobu Świętego.Uroczystość ta, która ze względu na przepisy Status quo celebrowana jest w godzinach porannych, upamiętnia ustanowienie Eucharystii, kapłaństwa służebnego i umycia nóg, gest, którym Jezus ukazuje swoim uczniom całkowitą hojność w oddaniu siebie.

Wielkanoc jako tajemnica trudna do zaakceptowania

„Smutne okoliczności teraźniejszości” – stwierdził Patriarcha w swojej homilii – „paradoksalnie pomagają nam wejść w tajemnicę wielkanocną z większą świadomością: jest to tajemnica «trudna» nie tyle ze względu na trudność dogmatu, ile trudność w przyjęciu go i przeżywaniu go.”

Swoimi słowami zachęca chrześcijan do refleksji nad tym, w jaki sposób dzisiejsze okoliczności nie różnią się od tych, które towarzyszyły Wielkanocy Pańskiej. „Podobnie jak wtedy” – kontynuował – „również dzisiaj pragnienie pokoju zbyt łatwo można pomylić z potrzebą zwycięstwa. Podobnie jak uczniowie, my również jesteśmy zdezorientowani, kuszeni, aby zasnąć. Albo też, podobnie jak Piotr, my także ulegamy pokusie, by chwycić za miecz i dać się ponieść poczuciu przemocy”. Musimy patrzeć na Chrystusa w wydarzeniach Wielkiego Czwartku, kiedy „przeżywa najgorszą noc w swoim życiu z jeszcze większą miłością, oddając się w pełni”.

Dobro świata poprzez służbę

Przed Edykułą miał miejsce wymowny gest umycia nóg: kardynał Pizzaballa umył stopy sześciu seminarzystom Patriarchatu Łacińskiego i sześciu franciszkanom z Kustodii Ziemi Świętej, ukazując głęboki sens posługi miłości Jezusa – wiedząc, że „trudno jest” – podkreślił Patriarcha – „wkroczyć w tę tajemnicę, przekonać się, że dobro świata nie przechodzi przez moc i siłę, ale przez służbę, dawanie i obmycie sobie nawzajem stóp.”

Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich

Podczas tej celebracji kapłani odnowili przyrzeczenia kapłańskie, nie prywatnie, ale publicznie: w Bazylice przebywało ponad 150 księży wszystkich narodowości. Zgodnie z liturgią dnia w Grobie Świętym pobłogosławiono oleje święte, które w ciągu roku będą używane do sprawowania Sakramentów.

Liturgia zakończyła się wzruszającą i uroczystą procesją przeniesienia Najświętszego Sakramentu: trzykrotnie okrążono Edykułę zanim złożono Najświętszy Sakrament w tabernakulum, w Grobie Chrystusa.

Umycie nóg w Wieczerniku na Górze Syjon

Po południu uroczystości przeniosły się do sali Wieczernika: „Zgromadziliśmy się tu razem, aby sprawować Ostatnią Wieczerzę dokładnie w tym miejscu, w którym Jezus ustanowił Eucharystię” – tymi słowami rozpoczął celebrację Kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton, który przewodniczył liturgii.

Wieczernik

To tutaj, na Górze Syjon, znajdowało się „pomieszczenie na piętrze”, w którym według Ewangelii Jezus wraz ze swoimi uczniami odprawił Ostatnią Wieczerzę, a także umył im nogi i zstąpił Duch Święte w dzień Pięćdziesiątnicy.

„Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział: „Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Jak Ja was umiłowałem, tak i wy powinniście się wzajemnie miłować” (J 13,34) Kustosz powiedział: „To znaczy kochać w takim stopniu, w jakim oddaje się życie za osoby, które kochamy, bo to właśnie uczynił dla nas Jezus. Oznacza to także wzajemne obmywanie nóg, czyli naśladowanie Jezusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć. W tej celebracji chcemy być karmieni Jezusem, bo tylko w ten sposób możemy stać się zdolni do miłowania siebie nawzajem, tak jak On nas umiłował”.

Kustosz Ziemi Świętej o. Patton przywołał do pamięci fakt umycia nóg Apostołom przez Jezusa i powtórzył ten gest miłości względem 6 uczniów i 6 nauczycieli ze szkoły Terra Santa w Jerozolimie.

Peregrynacje do braci Ormian i Syryjczyków

Z Wieczernika franciszkanie udali się następnie do ormiańskiego kościoła św. Jakuba i kościoła Świętych Archaniołów, aby złożyć hołd za gościnność otrzymaną tu w XVI wieku. W tym ostatnim kościele bracia byli przyjmowani przez Ormian przez siedem lat, po tym, jak w 1551 roku duchowi synowie biedaczyny z Asyżu zostali wypędzeni z klasztoru Wieczernika, w którym mieszkali. Po złożeniu tradycyjnego hołdu bracia udali się w stronę syryjskiej cerkwi prawosławnej św. Marka, znanej z tego, że została zbudowana na miejscu domniemanego domu Marii, matki ewangelisty Marka i która według tradycji syryjskiej wyznacza miejsce Ostatniej Wieczerzy Jezusa.

Godzina Święta w Getsemani

Wieczorem w Wielki Czwartek, miała miejsce Godziny Święta Jezusa w Getsemani. Podczas liturgii, której przewodniczył Kustosz Ziemi Świętej, rozważano trzy wydarzenia: przepowiednię Chrystusa o zaparciu się Piotra i ucieczce uczniów, agonię Chrystusa w ogrójcu i wreszcie Jego aresztowanie.

Sylwia Giuliano

Źródło: www.custodia.org