You are currently viewing Wielka Środa – Jerozolima

Wielka Środa – Jerozolima

Odśpiewanie Męki Pańskiej według św. Łukasza w Bazylice Agonii i adoracja Kolumny Biczowania

Dwie uroczyste celebracje, które odbywają się w Jerozolimie w Wielką Środę, posłużyły jako wprowadzenie do Triduum Paschalnego, jako dzień refleksji nad tajemnicą Męki Jezusa. Owe dwie celebracje liturgiczne miały miejsce najpierw w Getsemani, a następnie w Kaplicy Objawienia się Pana Jezusa Matce Bożej w Bazylice Grobu Świętego.

Śpiew Męki Pańskiej w Bazylice Agonii

Wczesnym rankiem dnia 27 marca pieśnią „Vexilla Regis” rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył o. Alessandro Coniglio, członka zarządu Kustodii Ziemi Świętej i wykładowcy Studium Biblicum Franciscanum.

Uroczysty hymn o Krzyżu Świętym rozbrzmiewał w całej Bazylice Agonii, w miejscu, do którego Jezus udał się ze swoimi uczniami po Ostatniej Wieczerzy, zanim został zdradzony przez Judasza i aresztowany. Tutaj, u podnóża Góry Oliwnej, Jezus żarliwie modlił się przed swoją męką: „Wtedy Jezus przyszedł z nimi na miejsce zwane Getsemani i rzekł do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, a ja pójdę tam i będę się modlił»”. (Mt 26,36).

Głoszenie wszystkich Ewangelii kanonicznych

„Piękno liturgii jerozolimskiej” – skomentował o. Alessandro – „polega na tym, że w przeciwieństwie do wszystkich innych diecezji na świecie, tutaj podczas różnych obchodów Wielkiego Tygodnia, możemy usłyszeć wszystkie Ewangelie Męki Pańskiej. Wczoraj przy Grobie została odczytana Męka z Ewangelii według św. Mateusza. Ewangelię według św. Marka usłyszeliśmy w Niedzielę Palmową, a w Wielki Piątek to dzień ewangelisty Jana”.

W Bazylice Agonii zawsze śpiewa się Pasję z Ewangelii według św. Łukasza, gdyż tylko ten ewangelista nawiązuje do zjawiska pocenia się krwią przez Jezusa. Po przeczytaniu tego wersetu osoba, która śpiewa rolę komentatora podchodzi do kamienia Agonii, przed ołtarz, klęka i całuje go.

Pocenie się krwią: zbawienne znaczenie dla ludzkości

Hematidrosis, czyli „pocenie się krwią”, ma dla nas fundamentalne znaczenie” – kontynuował o. Alessandro. „Nie chodzi tu wcale o biologię, o utratę płynnej tkanki: w Starym Testamencie krew oznacza życie i dlatego „oddanie krwi” przez Jezusa oznacza dar swego życia dla nas i dla naszego odkupienia.”

Uczczenie Kolumny Biczowania

W drugiej części poranka wierni wraz z braćmi franciszkanami udali się do Bazyliki Grobu Świętego na tradycyjny obrzęd uczczenia Kolumny Biczowania Chrystusa: dziś ta cenna relikwia przechowywana jest w Kaplicy Objawienia się Pana Jezusa Matce Najświętszej.

Krew Pana jest nadal liturgicznym połączeniem skały w Getsemani z Kolumną Biczowania: Jego krew spłynęła na jedno i drugie podczas Jego męki. Już w IV wieku pątniczka Egeria informuje nas o oddawaniu czci tej właśnie kolumnie, która wówczas znajdowała się w Wieczerniku i była adorowana o świcie w Wielki Piątek. Kolumnę zabrano do Grobu Świętego dopiero w XIV wieku.

Zgromadzeni na liturgii zaśpiewali hymn „Columna nobilis”, a następnie, tak bracia jak i obecni wierni, podeszli jeden po drugim, aby uczcić Kolumnę.

Sylwia Giuliano

Żródło: www.custodia.org