You are currently viewing Ukazał się nowy kalendarz obchodów liturgicznych w Ziemi Świętej

Ukazał się nowy kalendarz obchodów liturgicznych w Ziemi Świętej

Kustodia Ziemi Świętej co roku wydaje kalendarz liturgiczny dla wewnętrznego użytku braci z Zakonu franciszkańskiego. Korzystać z niego mogą również te osoby, które chcą uczestniczyć w uroczystościach religijnych Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej wraz z franciszkanami.

Umożliwia on śledzenie życia liturgicznego Kustodii Ziemi Świętej każdemu, kto odczuwa wewnętrzne pragnienie udziału w tych uroczystościach oraz chce modlić się razem z franciszkanami. Dalej, jest to piękny sposób nawiedzania miejsc kultu i pamięci, dotkniętych ziemskim życiem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W przeszłości, w nawiedzaniu miejsc świętych, zawsze licznie brali udział miejscowi wierni, jak i przybywajacy pielgrzymi. W obecnej sytuacji, mimo że ograniczone zostały zgromadzenia publiczne, franciszkanie z Kustodii kontynuują tę odwieczną pamięć w nadziei, że wkrótce powszechne uczestnictwo znowu będzie możliwe.

Zgodnie z przebiegającym rokiem liturgicznym, kalendarz rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu, która w tym roku przypada na 29. listopada. Nowy rok liturgiczny franiszkanie w Ziemi Świętej rozpoczną uroczystym wejściem Kustosza Ziemi Świętej do Betlejem.

Do pobrania – kalendarz liturgiczny opublikowany w języku Kościoła i po angielsku.

Źródło: www.custodia.org