You are currently viewing Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 w Jerozolimie

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 w Jerozolimie

Ograniczenia nałożone z powodu pandemii Covid-19 uniemożliwiają tradycyjne obchodzenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 w Jerozolimie. W nadziei, że w międzyczasie sytuacja się poprawi, celebracja została przełożona na czas Pięćdziesiątnicy.

Zgodnie ze starożytną tradycją, ustanowiono prowizoryczny program obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 w Jerozolimie, z obchodami ekumenicznymi w innym Kościele każdego dnia, od soboty 23 do niedzieli 31 stycznia. Jednak ograniczenia nałożone z powodu pandemii koronowej nie pozwalają na braterskie uroczystości i zgromadzenia z lat poprzednich. Te osobiste spotkania nie mogą być zastąpione wirtualnymi świętami online. W związku z tym postanowiono odłożyć obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 na czas Pięćdziesiątnicy. Większość Kościołów na półkuli południowej obchodzi Tydzień Jedności o tej porze roku. Dlatego w tym roku Kościoły jerozolimskie przyłączą się do tych Kościołów we wspólnej modlitwie.

Jednocześnie, aby ten Tydzień Jedności nie przeszedł niezauważony w Jerozolimie, planowano zorganizować jedną lub dwie wirtualne uroczystości w Internecie, przy pomocy Christian Media Center. Niestety plany te stały się również niemożliwe z powodu niedawnych nowych infekcji Covid-19 i nowych wymogów kwarantanny.

Niemniej jednak te trudności nie powinny przeszkodzić nam w modlitwie o jedność chrześcijan. Dlatego wszystkie Kościoły i wspólnoty wyznaniowe są proszone o modlitwę ze swoimi członkami specjalnie w tej intencji podczas tygodnia, który był pierwotnie zaplanowany, 23-31 stycznia 2021 r. „Aby wszyscy byli jednym…”

o. Frans Bouwen

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Stosunków Ekumenicznych

Źródło: www.custodia.org