You are currently viewing Tyberiada: Święto Katedry św. Piotra

Tyberiada: Święto Katedry św. Piotra

W sobotni poranek dnia 20 lutego, w kościele św. Piotra w Tyberiadzie franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej obchodzili święto Katedry św. Piotra.

Uroczystość, której przewodniczył Kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton rozpoczęła się biciem dzwonów. Obecni byli także o. Giuseppe De Nardi, Moderator Generalny Wspólnoty Jana Chrziciela, o. Andrej Keller, proboszcz Tyberiady i przełożony miejscowej wspólnoty, o. Sergio Olmedo Flores z klasztoru Nawiedzenia w Ain Karem i o. Melanius Jordan Sesar, magister kleryków franciszkańskich w Ain Karem, w towarzystwie kilku braci seminarzystów.

W uroczystości wzięli również udział bracia i siostry ze Wspólnoty Jana Chrzciciela oraz niektórzy miejscowi parafianie z Tyberiady, których liczba zmniejszyła się w porównaniu z poprzednimi latami z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią.

W swojej homilii Kustosz nawiązał do Ewangelii, przedstawiając postać św. Piotra, jego wyznanie wiary oraz posługę powierzoną całemu Kościołowi. Piotr, przemawiając w imieniu uczniów, odpowiedział na pytanie Jezusa: „Za kogo Mnie uważacie?”, stwierdzając: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”.

Kierując się darem łaski Ojca przez Ducha Świętego, Piotr mówi, że Jezus jest Mesjaszem posłanym przez Ojca i oczekiwanym od wieków. To na tym wyznaniu wiary, które ma dwa tysiące lat, opiera się nasza wiara, a sam Kościół powstał z tego stwierdzenia. Jak przypominają nam słowa Ewangelii według Mateusza: „Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Dam ci klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.” Pomimo prześladowań wewnętrznych i zewnętrznych Kościół od wieków pełni tę posługę przez następców Piotra, któremu powierzono klucze Królestwa Niebieskiego, będące symbolem misji pojednawczej wyznaczonej Kościołowi.

Uroczystość zakończyła się przed figurą św. Piotra, umieszczoną przy wejściu do kościoła poprzez odmówienie modlitwy w intencji Papieża Franciszka, aktualnego następcy św. Piotra.

Cristina Lunardi