You are currently viewing Tłumy pielgrzymów nad Jordanem w Święto Chrztu Pańskiego

Tłumy pielgrzymów nad Jordanem w Święto Chrztu Pańskiego

W tym roku Święto Chrztu Pańskiego, obchodzone w niedzielę 8 stycznia, było szczególnie radosne i obfitowało w liczny udział wiernych: bardzo wielu pielgrzymów przybyło na zachodni brzeg Jordanu, w okolice miejsca znanego jako „Qasr al-Yahud ”, miejsca, w którym według tradycji Pan Jezus przyjął Chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Dzień łaski, w którym na Jezusa zstąpił niczym gołębica Duch Święty i dało się usłyszeć głos Boga Ojca, że Ten jest Jego umiłowanym Synem.

Święto rozpoczęło się wczesnym rankiem we franciszkańskim klasztorze Dobrego Pasterza w Jerychu, gdzie miejscowe władze obywatelskie i religijne – w tym gubernator miasta i szejk Har, imam meczetu w Jerychu – powitali Kustosza Ziemi Świętej, ojca Francesco Patton, wikariusza kustodialnego o. Ibrahima Faltasa i Ekonoma Kustodii, o. Tony’ego Choucry’ego. Podczas powitania obecni byli również Konsul Generalny Włoch Giuseppe Fedele, Konsul Generalny Belgii Wilfried Pfeffer oraz Zastępcy Konsulów Generalnych Hiszpanii i Francji, Paloma Serra i Quentin Lopinot. Swoją obecnością zaszczycił również pułkownik Giuliano Polito, dowódca Włoskiej Misji Szkolnej Karabinierów, pełniący służbę w Jerychu.

Proboszcz parafii o. Mario Maria Hadchiti, jako gospodarz, serdecznie powitał licznie zgromadzonych i odczytał fragment Ewangelii, który opisuje chrzest Jezusa i przypomniał obecnym, jak konieczne jest pokojowe współistnienie na tym terytorium, gdzie chrześcijanie stanowią wyraźną mniejszość. Kustosz o. Patton podkreślał znaczenie franciszkańskiej obecności w Jerychu, zwłaszcza poprzez Szkołę Terra Sancta: „Jesteśmy zadowoleni z pracy edukacyjnej, którą możemy tutaj wykonywać poprzez Szkołę Terra Sancta, ponieważ szkoła jest najważniejszym ośrodkiem społecznym, poprzez który możemy zagwarantować i bronić edukacji młodych pokoleń i reprezentować naszą teraźniejszość, a oni są naszą przyszłością, aby wspólnie budować drogę pokoju”.

Następnie bracia w procesji udali się nad brzegi Jordanu, aby celebrować Mszę św. w Sanktuarium Chrztu Jezusa; zmierzających do tego miejsca oczekiwał o. Salem Younis, który sprawuje opiekę nad miejscem, w którym od zaledwie dwóch lat można na nowo odbywać celebracje. Dzieje się tak dlatego, że część terytorium, na którym znajduje się sanktuarium i kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, przez ponad pół wieku było niedostępne z powodu zaminowania ziemi po wybuchu wojny między Izraelem i Jordania. Dopiero w marcu 2018 r. firma Halo Trust rozpoczęła prace nad rozminowaniem tego terenu, który w październiku 2020 r. stał się ponownie w pełni dostępny: było to ważne wydarzenie dla Kustodii Franciszkańskiej, której obecność tutaj była potwierdzona od połowy XVII wieku .

W swojej homilii Kustosz Ziemi Świętej zaprosił wiernych do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych: „W jaki sposób sprawiedliwość Boża wypełnia się w nas i dla nas przez przyjety Sakrament Chrztu? Sprawiedliwość Boża urzeczywistnia się dla nas w naszym chrzcie właśnie dlatego, że przez nasz chrzest dociera do nas miłosierdzie i przebaczenie, które Bóg daje nam przez swojego Syna Jezusa i poprzez dar Ducha Bożego. Ale i my, jak Jan Chrzciciel i Pan Jezus, stajemy się aktywnymi współpracownikami zbawienia, które daje Bóg, ucząc się, jak ze wszystkich sił chcieć tego, czego Bóg od nas chce”.

Echem kazania wygłoszonego przez o. Pattona, było również zaproszenie do indywidualnego, w ciszy, odczytania słów, które Bóg w tym miejscu wypowiedział. Ponieważ to, co Bóg powiedział o Jezusie („Jesteś moim Synem, umiłowany: w tobie złożyłem moje zadowolenie”), można innymi słowami wyrazić w następujący sposób: „Jesteś moim synem, kocham cię osobiście, cieszę się, że dałem ci życie i że twoje życie ma sens, całe dobro, jakim jestem w stanie ci towarzyszyć, niech ci towarzyszy na całe twoje życie”.

Następnie pielgrzymka udała się do grecko-prawosławnego Klasztoru Kuszenia w pobliżu Jerycha, który usytuowany jest w miejscu, które od wieków uznawane jest za górę, na której Jezus był kuszony. Ewangelie synoptyczne opisują ten szczególny moment w życiu Jezusa na właśnie Jebel (górze) Qarantal („czterdzieści”, wskazujący liczbę dni, które Jezus spędził na pustyni), kiedy to zaraz po chrzcie oddalił się na czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby odbyć post na pustkowiu. Odczytanie fragmentu Ewangelii przypominającego to wydarzenie (Mt 4,1-11) zakończyło dzień modlitwy przed starym klasztorem, który przez długi czas opuszczony, odbudowany został w XIX wieku przez Greków Prawosławnego Patriarchatu.

Sylwia Giuliano

Źródło: www.custodia.org