You are currently viewing „Z pola minowego do miejsca modlitwy”: celebracja Chrztu Jezusa powraca do kościoła franciszkańskiego nad rzeką Jordan

„Z pola minowego do miejsca modlitwy”: celebracja Chrztu Jezusa powraca do kościoła franciszkańskiego nad rzeką Jordan

W niedzielę 10 stycznia 2021 r. franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej po 54 latach i 3 dniach po raz pierwszy odprawili Mszę św. w kościele św. Jana Chrzciciela w Qasr Al-Yahud, nad brzegiem Jordanu, w chrześcijańskim miejscu, w którym upamiętnia się Chrzest Jezusa.

Liturgia rozpoczęła się od procesji franciszkanów, którzy z grecko-prawosławnego klasztoru św. Jana przybyli na teren będący właśnością franciszkanów niedaleko brzegu rzeki, gdzie odprawiono Mszę św. Przed celebracją Eucharystii proboszcz parafii w Jerycho o. Mario Hadchity powitał braci i Kustosza Ziemi Świętej o. Francesco Patton. „Cieszymy się, że w tym szczególnym dniu Kustodia Ziemi Świętej, przy pomocy Bożej, po ponad pół wieku powróciła do łacińskiego kościoła św. Jana Chrzciciela” – powiedział o. Mario. „Niech będzie to miejscem, które wszystkich wchodzących, napełni łaską Bożą.” Po ucałowaniu krzyża i okadzeniu Kustosz dokonał uroczystego wejścia, osobiście otwierając bramy tego miejsca, które było zamknięte od ponad pięćdziesięciu lat.

W uroczystości, której przewodniczył Kustosz Ziemi Świętej, uczestniczył Nuncjusz Apostolski w Izraelu i na Cyprze oraz delegat apostolski w Jerozolimie i Palestynie, J.E. Ksiądz Biskup Leopoldo Girelli, Konsul Generalny Włoch Giuseppe Fedele, Wicekonsul Hiszpanii Paloma Serra oraz przedstawiciele izraelskich władz wojskowych. W związku z obostrzeniami wynikającymi z zagrożenia jakie niesie koronawirus, na obchodach obecnych było jedynie ok. pięćdziesiąt osób, podzielonych na dziesięcioosobowe grupy odpowiednio od siebie oddalone.

„Było to 7 stycznia 1967 r., kiedy w tym sanktuarium dwaj kapłani po raz ostatni sprawowali Mszę św., czego dowód znajdujemy w księgach, złożonym podpisem. Tę księgę udało się odnaleść o. Siergiejowi, który po rozminowaniu tego obszaru, dnia 9 sierpnia 2018 r. wszedł do opustoszałego klasztoru” – powiedział o. Patton w swojej homilii.

„Tymi kapłanami byli księża z Anglii i Nigerii Robert Carson i Silao Umah. Dzisiaj, 54 lata i 3 dni później, możemy powiedzieć, że w 55. roku od zamknięcia tego rejestru, pod koniec tej celebracji eucharystycznej, będziemy ponownie otwierać tę samą księgę, przewrócimy stronę i na nowej stronie będziemy mogli wpisać dzisiejszą datę 10 stycznia 2021 roku i podpisać się własnymi nazwiskami, aby zaświadczyć, że to miejsce, które niegdyś zostało przekształcone w pole bitwy, pole minowe, teraz staje się na nowo polem pokoju, polem modlitwy.”

Teren ten, odwiedzany już od 1641 r. w celu corocznej pielgrzymki, został zakupiony przez Kustodię w 1632 r., ale dopiero w 1956 r. wybudowano tam kaplicę pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, powierzoną braciom z klasztoru w Jerychu. W 1967 roku, kiedy wybuchła wojna między Izraelem a Jordanią, która dotknęła ten obszar bardzo dotkliwie, przekształcając go w pole minowe o powierzchni pięćdziesięciu pięciu hektarów, franciszkanie zostali zmuszeni do ucieczki, w pośpiechu opuszczając klasztor i to święte miejsce. Trzydzieści trzy lata później, w 2000 roku, otwarto wjazd z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Ziemi Świętej.

W 2011 roku władze izraelskie udostępniły miejsce pielgrzymom, ale dopiero w marcu 2018 roku brytyjska firma Halo Trust, specjalizująca się w rozminowywaniu pól, rozpoczęła usuwanie min na tym obszarze, finalizując swoją pracę pod koniec października 2018 roku.

W październiku 2020 roku klucze zostały zwrócone i można było przystąpić do sprzątania i renowacji miejsca, aby w przyszłości było dostępne dla pielgrzymów. „Podjęto wielu starań, aby miejsce to przygotować do dzisiejszych obchodów Chrztu Pańskiego” – skomentował Leonardo Di Marco, dyrektor Biura Technicznego Kustodii. „Dążymy do tego, aby doprowadzić do ponownego otwarcia tego miejsca dla pielgrzymów, którzy będą mogli znaleźć tutaj miejsce na odpoczynek i medytację, miejsce na modlitwę, które powstanie wokół centralnego kościoła położonego w ogrodzie palmowym. Stąd pielgrzymi będą mogli kontynuować swoje pielgrzymowanie wizytą w rzece Jordan, do której zaprowadzi ich ścieżka znajdująca się za kościołem św. Jana, która wiedzie bezpośrednio do ołtarza nad brzegiem Jordanu, który jest również własnością Kustodii.”

Na zakończenie celebracji eucharystycznej, przed podpisaniem księgi sprawowania Mszy św., Kustosz Ziemi Świętej podziękował obecnym władzom oraz ekipie Biura Technicznego, którzy zaangażowali się w odbudowę tego miejsca. „W szczególności chciałbym podziękować Prezydentowi Rivlinowi, który zdecydowanie opowiadał się za przywróceniem tych świętych miejsc poszczególnym Kościołom” – powiedział kustosz o. Patton. „Na wielu spotkaniach zawsze mówił o swoim śnie, że dwa brzegi Jordanu będą pokojowe i że dzięki temu świętemu miejscu będzie możliwa współpraca między Izraelem, Autonomią Palestyńską i Królestwem Jordanii. Dlatego Prezydent od lat czyni wiele starań, aby to miejsce ponownie stało się miejscem modlitwy i miejscem przyjmowania pielgrzymów. Jako Kustodia Ziemi Świętej bardzo cieszymy się, że pierwszym miejscem, które ponownie staje się miejscem modlitwy i celebracji na tym obszarze, jest nasze sanktuarium św. Jana Chrzciciela.”

Po złożeniu podpisu wszyscy obecni kontynuowali celebrację, udając się w krótkiej procesji do drugiego ołtarza franciszkańskiego nad brzegiem Jordanu. Tam odczytano fragment Księgi Królewskiej, po czym uczestnicy obchodów udali się bezpośrednio nad brzeg rzeki, gdzie Kustosz boso, jak tysiące pielgrzymów przed nim, zanurzył stopy w wodach Jordan.

Giovanni Malaspina

Źródłó: www.custodia.org