You are currently viewing Światłość zajasniała w ciemnościach: Przesłanie ojca Francesco Patton, Kustosza Ziemi Świętej

Światłość zajasniała w ciemnościach: Przesłanie ojca Francesco Patton, Kustosza Ziemi Świętej

Droga przyjaciółko, drogi przyjacielu,

W tym roku Betlejemska Grota jest pusta, tak jak puste są ulice i place miasta. Kiedy Maryja i Józef przybyli, by dać się zapisać, nie było dla nich nawet jednego pokoju. Dzisiaj wszystkie pokoje w Betlejem są wolne, w oczekiwaniu na zakończenie wojny, na powrót pielgrzymów, na iluminacje i głosy świętujących dzieci, które rozradują ulice miasta.

W tym okresie wielu pyta, czy odwołaliśmy Boże Narodzenie.

Nie odwołaliśmy Bożego Narodzenia, bo ono jest faktem już dokonanym i – dzięki Bogu – nikt go nie może odwołać. Boże narodzenie polega na tym, że Syn Boży wszedł w naszą historię raz na zawsze, stał się jednym z nas, został nam dany, dał sens naszemu życiu i tak nas zbawił.

Możemy znaleźć się pośród sytuacji gorszych i trudniejszych, wśród ciemności historii; możemy znaleźć się pośród ciemności wojny i nienawiści. Nawet jeśli ciemność nie przyjmuje światła, światło nadal świeci i nie można go stłumić.

Wręcz przeciwnie, im bardziej zanurzamy się w tej nocy, osobistej i zbiorowej, tym bardziej potrzebujemy światła, aby świecić. Potrzebujemy światła, które rozprzestrzeni się wszędzie z tej groty, aby utrzymać żywą nadzieję nowego świata, zbawionego dzięki narodzinom tego dziecka: Jezusa, Emmanuela, Boga z nami.

W tym Bożym Narodzeniu, zduszonym ciemnościami nienawiści i wojny, uklęknijmy przed pustym żłóbkiem, w którym Maryja złożyła Dzieciątko Jezus po porodzie i owinęła Je w pieluszki, i uczyńmy naszą modlitwę św. Jana Pawła II:

„Otrzyj łzy dzieci, Dzieciątko Jezus! / Pociesz chorych i starców! / Nakłoń ludzi, by złożyli broń / i objęli się nawzajem w powszechnym uścisku pokoju! / Zaproś narody, Jezu miłosierny, / aby zburzyły stworzone mury / przez nędzę i bezrobocie, / przez ignorancję i obojętność, / przez dyskryminację i nietolerancję. / To Ty, Boskie Dzieciątko z Betlejem, zbawiasz nas, uwalniając nas od grzechu. / Ty jesteś prawdziwym i jedynym Zbawicielem, / którego ludzkość często szuka po omacku.

Boże pokoju, / darze pokoju dla całej ludzkości, / przyjdź i zamieszkaj w sercu każdego człowieka i każdej rodziny. / Bądź naszym pokojem i naszą radością! Amen!”

Wesołych Świąt z Betlejem.

o. Francesco Patton, Kustosz Ziemi Świętej

Żródło: www.custodia.org