You are currently viewing Uroczystość św. Antoniego z Padwy: Kustodia Ziemi Świętej świętuje swojego patrona

Uroczystość św. Antoniego z Padwy: Kustodia Ziemi Świętej świętuje swojego patrona

Kilkusetletnia historia łączy Kustodię Ziemi Świętej ze św. Antonim Padewskim: wstawiennictwo świętego zawsze miało fundamentalne znaczenie dla życia franciszkanów w Ziemi Świętej. W 1920 r. papież Benedykt XV ogłosił św. Antoniego patronem Kustodii i ta decyzja oficjalnie przypieczętowała już istniejącą w tym czasie silną więź Kustodii ze świętym z Padwy. Dnia, 13 czerwca, w święto Świętego, w klasztorze franciszkanów w Jerozolimie przypadł dzień wielkich uroczystości. W tym roku na Mszy św. w kościele św. Zbawiciela w Jerozolimie uczestniczyło kilku przedstawicieli władz religijnych i świeckich: przedstawiciele głównych wspólnot chrześcijańskich Ziemi Świętej, a także dyplomaci, w tym konsul generalny Włoch w Jerozolimie Giuseppe Fedele.

„Dzisiaj obchodzimy uroczystość św. Antoniego z radością i powagą, jako że liturgia przedstawia nam wybitnego kaznodzieję i orędownika w potrzebie” – powiedział w homilii Kustosz Ziemi Świętej. „W tym minionym, bardzo trudnym roku pandemii i napięć, my bracia z Kustodii silnie odczuliśmy wstawiennictwo św. Antoniego, któremu powierzyliśmy się w bardzo szczególny sposób”.

Patron Kustodii, według Kustosza, o. Francesco Patton jest doskonałym przykładem tego, co oznacza ucieleśnienie misyjnego nakazu, który Jezus dał Apostołom: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Antoni, poświęcając wiele lat na naukę i studiowanie Pisma Świętego, przez ostatnie sześć lat swojego życia miał oddać się głoszeniu Ewangelii wszystkim, także każdemu stworzeniu. „Antoni zaprasza nas do przedkładania wiary chrześcijańskiej i tajemnicy Jezusa Chrystusa w całości, w jej organiczności, w pełni” – wyjaśnił o. Patton. „Antoni nadaje również nową jakość osobistemu świadectwu”. Święty z Padwy jest jednak nie tylko kaznodzieją, ale także wstawiennikiem w potrzebach i zapotrzebowaniach i w tym również bardzo dobrze ucieleśnia misję, jaką Jezus dał Apostołom, aby wypędzać demony i nakładać ręce na chorych.

„Poprzez wstawiennictwo św. Antoniego prośmy Pana, aby pozwolił nam przyjąć Ewangelię w jej pełni, bez cięć i bez dodatków, bez chęci pozbawiania jej prowokacyjnego radykalizmu i bez chęci rozmycia jej, by była modna” zakończył o. Francesco Patton.

Na zakończenie Mszy św. Kustosz Ziemi Świętej odmówił, jak co roku, przed figurą Świętego modlitwę poświęcenia kustodii św. Antoniemu.

Inaczej niż w zeszłym roku, kiedy obowiązywały jeszcze ograniczenia z powodu pandemii, w tym roku mogli wziąć udział także parafianie, szczególnie oddani św. Antoniemu. Dwoje dzieci z parafii zostało również pobłogosławionych przez kapłana, a ich rodzice poprosili o opiekę św. Antoniego: jako symbol zawierzenia złożonego przez rodziców, dzieci będą nosić przez rok czasu mały franciszkański habit, taki sam jak św. Antoni.

13 czerwca po południu franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej ponownie zebrali się w kościele św. Zbawiciela na Nieszpory.

„Święto naszego patrona musi nas pobudzać i inspirować do naśladowania go” – powiedział Kustosz Ziemi Świętej do braci. W szczególności o. Patton skupił się na dwóch aspektach, które podkreślił przez św. Antoniego w jego kazaniach: konieczność bliskiego gromadzenia się wokół Jezusa Chrystusa i konieczność bliskiego gromadzenia się wokół naszych braci w trudnej sytuacji.

Następnie Kustosz dodał: „Przez wstawiennictwo św. Antoniego, naszego Patrona, niech Pan obdarzy każdego z nas zdolnością przemierzania z Chrystusem, utrzymując Go zawsze w centrum naszego życia osobistego i braterskiego. On był pierwszym, który udał się w naszym kierunku, aby stać się jednym z nas. I my staramy się wstępować ku Niemu, do czego jesteśmy zobowiązani, podążając śladami Naszego Pana Jezusa Chrystusa, poprzez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości, jak obiecaliśmy. Niech Pan obdarzy nas także umiejętnością zstępowania, aby podnieść brata, który upadł, w swoim powołaniu lub w kryzysie, lub który żyje z mniejszym poświęceniem się dla chrześcijanina. Niech Pan obdarzy nas łaską opiekowania się sobą nawzajem, opiekowania się słabymi i zranionymi w naszej wspólnocie”.

Na pamiątkę miłosierdzia okazywanego przez świętego patrona wobec ubogich, uroczystość zakończyła się rozdaniem chlebków św. Antoniego.

Beatrice Guarrera

Źródło: www.custodia.org