You are currently viewing Rozpoczęcie Adwentu w Betlejem

Rozpoczęcie Adwentu w Betlejem

W Ziemi Świętej ruszyły przygotowania do obchodów Bożego Narodzenia. W sobotę 28. listopada 2020 r. w Betlejem, gdzie swoje ziemskie życie rozpoczął Jezus Chrystus, uroczystym wjazdem Kustosza Ziemi Świętej o. Francesco Pattona oraz Mszą św. celebrowaną następnego dnia zapoczątkowane zostały tradycyjne celebracje liturgiczne odprawiane w okresie Adwentu, który jest czasem szczególnym również ze względu na globalną pandemię, która dotyka tę ziemię.

Dzień 28. listopada rozpoczął się, zgodnie z tradycją, spotkaniem Kustosza z przedstawicielami wspólnoty parafialnej Najświętszego Zbawiciela w Sali Głównej klasztoru franciszkanów na Starym Mieście w Jerozolimie. Jako pierwszy przemówił proboszcz o. Amjad Sabbara, który w swojej mowie skupił się na znaczeniu chrześcijańskich korzeni miejscowych wiernych oraz na istocie bycia chrześcijaninem w tym szczególnym miejscu, jak i w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, jaka dotknęła cały świat. Po nim słowo zabrał o. Patton, który podkreślił znaczenie pielgrzymów dla lokalnej wspólnoty, którzy zapewniają nie tylko wsparcie ekonomiczne, ale także duchowe: będąc niejako oknem przez które ujrzeć można powszechność Kościoła. „Dziś symbolicznie chcemy napełnić się światłem, które ma swoje źródło w Betlejem” – powiedział Kustosz – „aby zachować żywą nadzieję, zaufanie do Ojca Niebieskiego i miłość, która sprawia, że wspieramy się i pomagamy sobie nawzajem. Wirus przeminie, ważne jest, aby solidarność między braćmi i siostrami we wspólnocie wierzących pozostała. Niech Pan pomoże nam patrzeć w przyszłość i nieustannie żyć nadzieją.”

Zgodnie ze Status Quo, druga część obchodów polegała na pozdrowieniu przedstawicieli niewielkich grup świeckich i religijnych z Beit Jalain przed greckim klasztorem prawosławnym Mar Elias, aby potem udać się do Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem, korzystając z przejścia granicznego przy Grobie Racheli, który tego dnia jak co roku zostaje otwarty w sposób wyjątkowy. W przeciwieństwie do poprzednich lat, ze względu na przepisy ustanowione w związku z COVID-em, Kustosz następnie podążył dalej samochodem centralną ulicą (Star Street), eskortowany przez grupę lokalnych harcerzy. Kiedy przybył na plac przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego, zgromadziła się tam spora liczba przedstawicieli lokalnej społeczności, aby towarzyszyć Kustoszowi podczas uroczystego wejście do Bazyliki. Po przywitaniu się z władzami świeckimi i przedstawicielami pozostałych wyznań chrześcijańskich obecnych w Bazylice Narodzenia, Kustosz przeszedł przez drzwi pokory, podążając za procesją prowadzoną przez franciszkanów, którzy kroczyli przed nim.

Następnie Kustosz udał się do kościoła św. Katarzyny, który stanowi własność franciszkanów i który to znajduje się tuż obok Bazyliki Narodzenia Pańskiego, gdzie przywitany został przez o. Enrique Segovia, przełożonego franciszkańskiego klasztoru św. Katarzyny. „Pandemia jest jak noc, są noce dłuższe niż inne, a niektóre krótsze, ale noc zawsze się kończy i znowu wschodzi słońce” – powiedział o. Patton. „A jeśli naszym słońcem jest nasz Pan Jezus Chrystus, nie możemy się bać nocy”.

W kilka godzin po tej krótkiej celebracji Kustosz przewodniczył uroczystym Nieszporom z oficjum z pierwszej niedzieli Adwentu. Podczas Nieszporów odbył się tradycyjny obrzęd lucernarium, który polega na zapaleniu pierwszej świecy wieńca adwentowego w żłóbku, w miejscu narodzenia Jezusa.

W niedzielę rano odprawiono uroczystą Mszę św. w języku arabskim, której ponownie przewodniczył o. Francesco Patton. „W Ewangelii Bóg mówi nam, że musimy być zawsze czujni. Przypomina nam, że jesteśmy powołani, aby żyć po chrześcijańsku z odpowiedzialnością, nadzieją i wiarą”. Homilia wygłoszona w języku arabskim przez proboszcza o. Rami Asakrieh skupiona była wokół pojęcia „czuwanie”, gdzie wspomniał o oczekiwaniu bez ryzyka zaśnięcia, oczekiwaniu mającym na celu pracę dla rzecz wspólnego zbawienia.

„Parafia w Betlejem trwa nadal w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia” – mówił o. Rami. „Z powodu wirusa jesteśmy bardziej gotowi i hętni do kierowania naszego wzroku na źródło zbawienia, a nie na zewnętrzne ceremonie: staramy się dotrzeć do głębi naszej wiary, czemu niech posłuży okres który będziemy teraz przeżywali, nawet jeżeli uroczystości będą mocno ograniczone wskutek zasad antykowidowy.”

Giovanni Malaspina

Źródło: www.custodia.org