You are currently viewing Parafia pod wezwaniem św. Józefa z Arymatei i św. Nikodema w Ramle

Parafia pod wezwaniem św. Józefa z Arymatei i św. Nikodema w Ramle

Zidentyfikowane przez krzyżowców jako miasto Arymatea, o którym wspomina Ewangelia, dzisiejsze miasto Ramle oddalone jest dwadzieścia kilometrów od Jafy i czterdzieści od Jerozolimy. Przez długi czas uważane było za miejsce postoju dla wielu pielgrzymów, gdzie od 1296 r. swoją posługę pełnią franciszkanie. Dzisiaj zastaniemy tam kościół łaciński, poświęcony św. Józefowi z Arymatei, człowiekowi, który ofiarował swój grób, aby w nim mogło być pochowane ciało Pana Jezusa (Mt 27,57-60; J 19,38-42). Boczna kaplica tej budowli poświęcona jest św. Nikodemowi, innemu skrytemu uczniowi Jezusa, który również był zaangażowany w Jego pogrzebem (por. J 19,39).

„W kalendarzu Kościoła katolickiego święto św. Nikodema i św. Józefa z Arymatei przypada 31 sierpnia, ale my, członkowie Kościoła Ziemi Świętej, zwróciliśmy się do patriarchy łacińskiego o powiązanie tego święta z Wielkanocą, ponieważ obaj święci są związani z pochówkiem Chrystusa i Jego zmartwychwstaniem.” W ten sposób o. Abdel Masih Fahim przedstawił powód radosnego świętowania wspólnoty Kościoła łacińskiego w Ramle, której jest proboszczem. Święto dwóch świętych obchodzono w sobotę trzeciego tygodnia Wielkanocy, na mocy dekretu łacińskiego patriarchy Jerozolimy. „W tym roku święto to obejmowało uroczystą Mszę św., a także zajęcia katechetyczne dla dzieci i młodzieży. Mamy tu zespół parafialny, który przygotował specjalne pieśni na tę uroczystość” – kontynuował proboszcz.

Ojciec Abdel Masih Fahim, z pomocą o. Antoniosa Habib, kieruje życiem klasztoru franciszkanów. „Nasza parafia jest szanowana przez całe miasto i mamy dobre stosunki ze wszystkimi. Jest wiele zajęć, które sprawiają, że nasza szkoła i nasza parafia są bardzo żywe”- wyjaśnił zakonnik. Miejscowość Ramle korzysta z dobrodziejstwa, jakim jest jedna z najstarszych szkół prowadzonych przez franciszkanów w Ziemi Świętej, istniejąca od 1728 roku. Obecnie w Szkole Terra Santa School uczy się 365 uczniów, w wieku od 9 do 18 roku życia. Szkołę podstawową natomiast prowadzą siostry św. Józefa. „58% studentów to chrześcijanie, mimo że stanowimy mniejszość w Ramle” – wyjaśnił o. Abdel Masih, który jest również dyrektorem szkoły. „Tutaj w mieście jest około 4000 chrześcijan (1400 katolików rzymskich, 300 grekokatolików, i reszta należąca do innych konfesji), 16 000 muzułmanów i 53 000 Żydów”.

W tym wieloreligijnym środowisku franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej zawsze starają się utrzymywać ze wszystkimi dobre stosunki, oparte na braterstwie i wzajemnym szacunku. Już od jakiegoś czasu w Ramle podejmowane są inicjatywy wychowujące do dialogu i dawania świadectwa braterskiej miłości. „Od 5 maja będziemy na nowo zapraszali niektóre klasy uczniów, aby wróciły do szkoły. Przy tej okazji będziemy mogli wspólnie zjeść posiłek iftar, który przerywa post Ramadanu” – kontynuował kapłan. To wydarzenie będzie okazją do dzielenia się i wzajemnego poznania dla młodzieży muzułmańskiej i chrześcijańskiej oraz, jeżeli będzie takie zainteresowanie, będą mogli w takim przedsięwzięciu również wziąć udział nauczyciele żydowscy. W ten sposób, także w święta żydowskie będzie dana okazja do dialogu i wzajemnego spotkania się, co zresztą każdego roku organizowane jest przez proboszcza z Ramle. Przed pandemią Koronawirusa funkcjonowała przy parafii również grupa międzyreligijna, która spotykała się okresowo i która wkrótce wznowi swoje spotkania.

Oprócz szkoły. co tydzień około 130 dzieci uczęszcza do kościoła łacińskiego na katechezę, a 80 młodych z grupy Młodzieży Franciszkańskiej uczęszcza na duchowe spotkania Legio Mariae.

„Św. Nikodem i św. Józef z Arymatei byli członkami Sanhedrynu, który potępił Jezusa, ale mieli odwagę się z Nim w nocy spotykać” – wspomina o. Abdel Masih. „Św. Józef z Arymatei zaoferował Jezusowi miejsce pochówku i obaj Święci są ważni, ponieważ dokonali aktu miłosierdzia wobec ukrzyżowanego Jezusa. My też powinniśmy się od nich uczyć.”

Beatrice Guarrera

Źródło: www.custodia.org