You are currently viewing Pole Pasterzy – ceremonia złożenia kamienia pod nową budowlę

Pole Pasterzy – ceremonia złożenia kamienia pod nową budowlę

W miejscu, w którym nieustannie pulsuje pokój, gdzie anioł zwiastował prostym i ubogim pasterzom narodziny Pana: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, ludziom dobrej woli”, o. Dobromir Jasztal, Wikariusz Kustodii Ziemi Świętej, udzielił błogosławieństwa na rozpoczęte dnia 22 lipca prace budowlane. Projekt będzie dotyczył rozbudowy i modernizacji terenu rozciągającego się wokół klasztoru franciszkanów na Polu Pasterzy, niedaleko Betlejem. Realizacja tego projektu zadedykowana jest pielgrzymom, jaki i mieszkańcom miejscowości Beit Sahour (której większość stanowią chrześcijanie).

o. Dobromir Jasztal OFM

Wikariusz Kustodii Ziemi Świętej

„Projekt ten obejmuje w swojej pierwszej fazie budowę portierni, która posłuży jako pierwszy punkt kontaktowy do przyjmowania pielgrzymów. Inne fazy obejmować będą rekultywację i wzniesienie pomieszczeń umożliwiających przyjmowanie młodych ludzi, betlejemskich harcerzy, także z Beit Sahour, ogólnie młodych ludzi z całego świata, którzy chcą w tym miejscu przeżyć duchowe doświadczenie”.

o. Marcelo Cichinelli OFM

Gwardian Klasztoru Najświętszego Zbawiciela – Jerozolima

„Ten projekt ma bardzo piękny cel: przyjąć pielgrzymów na tym terenie, gdzie powstaną nowe kaplice, kaplice narodowe, z krajów, które pomimo pandemii, oferowały pomoc w ich zbudowaniu, a tym samym w powitaniu pielgrzymów”. (zaplanowana jest też kaplica polska)

Bracia franciszkanie pomodlili się w miejscu, w którym zbudowany zostanie pierwszy budynek, a następnie położyli symbolicznie pierwszy kamień. Ten akt to konkretna kontynuacja misji, która porusza Zakon Braci Mniejszych w Ziemi Świętej od ponad ośmiuset lat: strzec żywych kamieni lokalnego Kościoła, czynić ich świadkami Zmartwychwstałego Pana, chronić miejsca, w których rozpoczęła się wiara i zaoferować chrześcijańskim pielgrzymom gościnę i godne miejsca do ich przyjęcia.

o. Marcelo Cichinelli, OFM

Gwardian Klasztoru Najświętszego Zbawiciela – Jerozolima

„Przybiera inne ważne oblicze: pomaganie społeczności Beit Sahour”.

Brat Marcelo podkreślił, że cenny wkład Fundacji Ziemi Świętej i dobrodziejów z USA zapewni nie tylko przyjęcie pielgrzymów, ale także konkretną perspektywę zatrudnienia dla lokalnej społeczności po ciężkich miesiącach kryzysu wywołanego pandemią.

o. Marcelo Cichinelli, OFM

Gwardian Klasztoru Najświętszego Zbawiciela – Jerozolima

„Jest nadzieja, że kiedy wy, pielgrzymi, powrócicie tutaj do Ziemi Świętej, to ożywicie to sanktuarium na nowo”.

Tym projektem w Beit Sahour, Zakon franciszkański zachęca wspólnoty chrześcijańskiej z całego świata do hojnego wsparcia i zacieśnienia więzi z Ziemią Chrystusa i z żywymi kamieniami lokalnego Kościoła, będąc dla nich wodą nadziei i wytrwałość.

Christian Media Center

Źródło: www.custodia.org