You are currently viewing Jerozolima – Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego

Jerozolima – Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego

We wtorek 14 września w kaplicy na Kalwarii w Jerozolimie odbyła się uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, której przewodniczył Wikariusz Kustodii Ziemi Świętej o. Dobromir Jasztal. Czerwone szaty liturgiczne noszone przez franciszkańskich duchownych przypominały wiernym krew, którą Chrystus przelał na drzewie Krzyża dla odkupienia świata.

Święto to na Wschodzie związane jest z poświęceniem Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie. Odkrycie fragmentów Krzyża Chrystusa w IV wieku, edykt Konstantyna Wielkiego i późniejsza decyzja o budowie w tym miejscu bazyliki, zapoczątkowały publiczny kult chrześcijan na świecie i w Ziemi Świętej. Oprócz liturgii adoracji Krzyża w Wielki Piątek, Podwyższenie Krzyża jest najważniejszą uroczystością poświęconą Krzyżowi Jezusa, sprawowana do dnia dzisiejszego na całym świecie, podczas gdy w Jerozolimie zachowała się również tradycja pamiątki znalezienia (odkrycia) Krzyża Świętego przez św. Helenę (7 maja).

„To tutaj, przed Krzyżem Jezusa, ustanowiona została komunikacja między niebem i ziemią, między Bogiem zbawiającym a człowiekiem potrzebującym zbawienia” – powiedział w homilii o. Dobromir Jasztal. „Tu na Kalwarii i w każdym innym miejscu na świecie, gdzie patrzymy na Krzyż, dostrzegamy tylko i przede wszystkim wymowną ciszę Ukrzyżowanego. I to właśnie Jego milczenie zawsze było pocieszeniem dla cierpiących, nadzieją dla tych, którzy widzieli, jak świat się wokół nich rozpadał, słowem miłości dla tych, którzy czuli się opuszczeni przez wszystkich, wskazówką dla wątpiących, mocą dla tych, którzy byli kuszeni, iskrą zaufania dla niepewnych, towarzyszem podróży w chwili śmierci”.

Wikariusz Kustodii Ziemi Świętej mówił o potrzebie nie pozostawania obojętnym wobec tego milczenia Jezusa, ale przyjęcia przez nas wszystkich postawy pytającej w celu odrodzenia się w wierze i w życiu chrześcijańskim. Aby tak czynić, konieczne jest poznanie Jezusa, który króluje z Krzyża, jak nasz Król. „Uznanie Ukrzyżowanego za mojego Króla oznacza stanie się Jego uczniem. Oznacza zmianę życia i wprowadzenie w je słów Mistrza” – powiedział o. Jasztal. „Idź z Nim i całkowicie oddaj się Jego prowadzeniu. A jest nim przyjęcie nowej orientacji swojego bytowania i odnowione zachowanie się na zewnątrz, które całkowicie zmienia naszą relację z bliźnim i ze światem”.

W łacińskiej kaplicy ukrzyżowania na Kalwarii mozaiki do dziś opowiadają o ofierze dokonanej przez Chrystusa: postać Jezusa przybita do Krzyża przypomina postać Izaaka przywiązanego na Górze Moria, co widać na mozaice po prawej stronie. Posłuszeństwo Abrahama, gotowego poświęcić własnego syna, jest zapowiedzią posłuszeństwa Jezusa, który przyjął Krzyż dla zbawienia świata.

Na zakończenie celebracji relikwia Krzyża Świętego została przeniesiona w procesji z Kalwarii do kaplicy Marii Magdaleny. Bracia franciszkanie odśpiewali Vexilla Regis, starożytny hymn o Krzyżu, aby towarzyszyć tej uroczystej chwili i oddać hołd relikwiom, będące źródłem zbawienia dla tych, którzy w Niego wierzą.

Beatrice Guarrera

Źródło: www.custodia.org