You are currently viewing Pielgrzymi wracają do Ziemi Świętej

Pielgrzymi wracają do Ziemi Świętej

Powszechnym obrazem w Miejscach Świętych przed pandemią był obraz dziesiątek ludzi przybywających z różnych części świata, aby odwiedzić Ziemię Świętą. Po zamknięciu z powodu koronawirusa Miejsca Święte pozostały tak… puste, bez pielgrzymów. Ale już od kilku dni na ulice powoli wraca życia i kolory, wracają pielgrzymi, a rezerwacje grupowe na najbliższe miesiące rosną.

o. SALVADOR ROSAS FLORES, ofm

Przełożony Konwentu Grobu Świętego

„W ciągu ostatnich kilku dni, w ciągu ostatnich kilku tygodni, zaobserwowaliśmy już wzrost liczby grup odwiedzających Bazylikę Grobu Pańskiego. A także grup rezerwujących różne celebracje eucharystyczne, czy to przy ołtarzu Pustego Grobu czy na Kalwarii, a także w kaplicach wspólnoty franciszkańskiej. Większość pochodzi ze Stanów Zjednoczonych lub Europy – widzieliśmy pielgrzymów z Włoch, Francji, Hiszpanii… Również niektórzy Latynosi mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Wciąż czekamy na powrót Afrykańczyków, Azjatów i pielgrzymów z reszty Ameryki Łacińskiej”.

Niektórzy pielgrzymi mogli spełnić swoje marzenie o odwiedzeniu Ziemi Świętej i są tu po raz pierwszy, inni byli tu już w poprzednich latach, a teraz przybliżają innym ludziom miejsca, w których żył, umarł i zmartwychwstał Jezus.

GLENN HARRIS

Pielgrzym z USA

„To jest mój pierwszy raz tutaj. Cudownie jest dla nas wszystkich tutaj być. To miejsce jest podstawą naszej wiary. Jezus tu chodził. Umarł i zmartwychwstał w chwale. To jest piękne”.

Ks. MIKE AUSTIN

Pielgrzym z USA

„Jest to przywilej iść śladami Naszego Pana i Go lepiej poznać. Znać Jego ziemię, Jego lud, być wśród tych, którzy kochają Pana, przyprowadzać pielgrzymów, którzy stoją tuż za mną i umożliwić im zetknięcie się z tym, co towarzyszy nam na modlitwie, studiujemy i o czym czytamy w Piśmie Świętym”.

Marzenie o pielgrzymce do Ziemi Świętej jest z każdym dniem coraz bardziej możliwe. Rząd izraelski podjął decyzję o złagodzeniu ograniczeń dotyczących wjazdu turystów od 1 marca.

Turyści w każdym wieku będą mogli wjechać do Izraela – zaszczepieni i nieszczepieni. Jedynym warunkiem jest wykonanie testu na nosicielstwo przed wyjazdem i po przybyciu do Izraela.

Chrześcijańskie Centrum Informacji Kustodii Ziemi Świętej to miejsce, w którym pielgrzymi rezerwują Msze Święte w Sanktuariach i mogą uzyskać niezbędne informacje.

o. TOMASZ FRANCISZEK DUBIEL, ofm

Dyrektor Centrum Informacji Chrześcijańskiej

„Wreszcie po pandemii obserwujemy wzrost rezerwacji, co jest dobrym znakiem, że pielgrzymi zaczynają wracać do Ziemi Świętej. Nie jest to duży wzrost, ale biorąc pod uwagę trend ostatnich kilku miesięcy i w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano już 15% wzrost liczby pielgrzymów zarezerwowanych na marzec”.

Aby lepiej przywitać pielgrzymów i ułatwić im wizytę w świętych miejscach, o. Francesco Patton, Kustosz Ziemi Świętej, udzielił braciom Kustodii kilku praktycznych wskazówek.

„O. Francesco Patton ponowił prośbę do wszystkich agencji i Komisariatów Ziemi Świętej o promowanie pielgrzymek. Widocznym znakiem jest również ponowne otwarcie sanktuariów o pełnych godzinach”.

Również w Nazarecie, miejscu, gdzie stoi Bazylika Zwiastowania, powrócili pielgrzymi i nadal się powiększają. Istnieje wiele świadectw tych, którzy poznali Miejsca Święte i przeżyli głębokie doświadczenie Bożej miłości.

br. Gaudi MARIA

Pielgrzym z Brazylii

„Odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej to ponownie doświadczyć Boga. A więc być w Ziemi Świętej to żyć z Jezusem i być z Jezusem; to doświadczać tej miłości, która nas otacza”.

Źródło: www.custodia.org