You are currently viewing Jerozolima – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Pięćdziesiątnica)

Jerozolima – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Pięćdziesiątnica)

Pełnia darów Ducha Świętego napełniła i przemieniła życie uczniów, którzy zgromadzili się z Maryją w Wieczerniku, TU w Jerozolimie: ze strachu stali się nieustraszonymi świadkami zmartwychwstałego Pana. To TUTAJ rozpoczęło się głoszenie Ewangelii, które miało potem dotrzeć do niezliczonej liczby ludzi, do narodów i pokoleń, dając zbawienie i pełnię życia.

Celebracje towarzyszące Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Jerozolimie rozpoczęły się po południu w sobotę 4 czerwca modlitwą w kościele św. Wincentego a Paulo gdzie wszystkie ruchy katolickie i nowe wspólnoty diecezjalne zgromadziły się, aby przy wspólnym śpiewie, dzieleniem się świadectwem i medytacją wielbić Pana. Tego samego wieczora, o godz. 21.30, w kościele św. Zbawiciela przy głównej siedzibie Kustodii odprawiona została Msza św. wigilijna, której przewodniczył Kustosz Ziemi Świętej, o. Francesco Patton ofm.

W dniu Pięćdziesiątnicy, w niedzielę 5 czerwca, bracia z Kustodii udali się następnie do Wieczernika, aby upamiętnić wylanie Ducha Świętego na uczniów, które miało miejsce właśnie tam, pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa.

Sobotnia modlitwa w kościele św. Wincentego a Paulo wynikła z inicjatywy Patriarchy Łacińskiego Jerozolimy, Jego Ekscelencji Pierbattisty Pizzaballi, który na Wielkanoc zachęcił wszystkie ruchy i nowe wspólnoty katolickie obecne w diecezji do dzielenia się swoimi charyzmatami z Kościołem lokalnym, w celu wzajemnego ubogacenia i wyruszenia w kierunku „nowej Pięćdziesiątnicy”. Intencją – jak czytamy słowa Patriarchy – „jest wyruszyć na nowo z (punktu wyjścia) pierwszej Pięćdziesiątnicy sprzed dwóch tysięcy lat.

W niedzielę obchody na Górze Syjon rozpoczęły się pieśnią przywołującą Ducha Świętego: „Przyjdź, Duchu Stworzycielu, nawiedź nasze umysły, napełnij łaską serca, które stworzyłeś”.

„Obchody Pięćdziesiątnicy zawsze w idealny sposób prowadzą nas z powrotem do Wieczernika” – powiedział odnosząc się do Słowa Bożego o. Kustosz, Francesco Patton. „Zielone Świątki to święto, w którym Duch Święty jest udzielany w nadmiarze, jest to uroczystość, która każe nam zastanowić się przede wszystkim nad tym, co Duch Święty czyni w życiu Kościoła i poszczególnych chrześcijan”. A komentując List do Rzymian (Rz 8,8-17), o. Francesco podkreślał, akcentując słowa Apostoła Pawła, wpływ Ducha Świętego na istnienie chrześcijan. „Kiedy znajdujemy się pod panowaniem Ducha Świętego, wtedy i tylko wtedy należymy do Chrystusa: Chrystus żyje w nas, możemy mieć nadzieję na nasze osobiste zmartwychwstanie, jesteśmy zdolni naprawdę walczyć z instynktem egoizmu, pokonujemy strach, uświadamiamy sobie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa”.

Ojciec Kustosz poszerzył swoją refleksję również na temat dotyczący istoty natury Ducha Świętego i jego pojawienia się w sercach ludzi: „Nie sądzę, bym się mylił, jeśli powiem, że w tym okresie szept Ducha Świętego sugeruje przede wszystkim, abyśmy się modlili o pokój. Potrzebujemy go tutaj, w Świętym Mieście i w Ziemi Świętej, gdzie wiele podmiotów sieje kulturę nienawiści, która może być zaczynem jeszcze większej nienawiści, większych barier, przemocy i zgonów. Potrzebujemy go na całym Bliskim Wschodzie, targanym wojnami, które wydają się nie mieć końca. Potrzebuje tego wiele krajów w Afryce, obu Amerykach i Azji, gdzie od dziesięcioleci niezłomnie trwają wojny, wojny partyzanckie i napięcia społeczne. Europa jej potrzebuje, która po raz kolejny i niemal nagle stała się teatrem wojny, toczącej się bez poszanowania ludności cywilnej, prawa międzynarodowego i godności ludzkiej”.

Na zakończenie Ojciec Kustosz wezwał obecnych do powtórzenia i uczynienia ze słów wersetu Alleluja ścieżki dźwiękowej własnego życia: „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i rozpal w nas ogień Twojej miłości”.

Filippo De Grazia

Źródło: www.custodia.org