You are currently viewing Obchody Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie

Obchody Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie

Wieczorem w sobotę 22 maja, w kościele św. Szczepana w Jerozolimię, od czuwania modlitewnego w intecji pokoju w Ziemi Świętej rozpoczęły się tegoroczne obchody Pięćdziesiątnicy. W tę inicjatywę włączył się również Papież Franciszek, który w piątek 21 maja zwrócił się do wszystkich pasterzy i wiernych Kościoła katolickiego tymi słowami: „Niech każda wspólnota modli się do Ducha Świętego aby Izraelczycy i Palestyńczycy mogli znaleźć drogę dialogu i przebaczenia, stali się cierpliwymi budowniczymi pokoju i sprawiedliwości oraz byli otwarci, krok po kroku, na wspólną nadzieję, na współistnienie między braćmi i siostrami ”(słowa zaczerpnięte z Regina Coeli z dnia 16 maja 2021 r.).

Celebracja w kościele św. Szczepana w Jerozolimie rozpoczęła się od udzielenia sobie znaku pokoju dla podkreślenia charakteru liturgii.

„Pierwszymi słowami, jakimi Jezus przemówił w Wieczerniku po swoim zmartwychwstaniu, było:„ Pokój wam ”, a następnie tchnął Ducha Świętego na uczniów (J 20, 19). Z tego powodu również i my gromadzimy się tutaj, niejako w nowym Wieczerniku, aby prosić Zmartwychwstałego Pana o pokój, pierwszy z owoców Ducha Świętego”- powiedział łaciński patriarcha Jerozolimy o. Pierbattista Pizzaballa. Biskup wspomniał w modlitwie o wszystkich, którzy zginęli lub stracili domy w ostatniej fali przemocy jaka dotknęła Ziemię Świętą i poprosił o wstawiennictwo Ducha Świętego, aby wszyscy mogli, dzięki Jego łasce stać się budowniczymi wzajemnego szacunku i pokoju.

Ordynariusze katoliccy Ziemi Świętej postanowili zorganizować tego rodzaju czuwanie w wielu innych symbolicznych miejscach na terenie swoich diecezji lub egzarchatów. „Ponieważ Kustodia również włączyła się w to czuwanie modlitewne o pokój, postanowiliśmy odprawić wigilną Mszę Zesłania Ducha Świętego” – powiedział Kustosz Ziemi Świętej. Mszy św. w sobotni wieczór, dnia 22 maja,w kościele św. Zbawiciela w Jerozolimie przewodniczył o. Patton w obecności braci franciszkanów mieszkających w klasztorze i wiernych parafian.

„Dziś wieczorem z wiarą pragniemy prosić Ducha Świętego, aby dotknął naszych słabości i ogarnął swoim niewysłowionym tchnieniem Jerozolimę, Ziemię Świętą, Bliski Wschód i wiele innych krajów, które nie cieszą się pokojem” – powiedział Kustosz w swojej homilii. Ojciec Patton oświadczył, że nie boi się być postrzeganym jako „przestarzały”, jeśli poprosi Ducha Świętego o wstawiennictwo w sprawie zakończenia pandemii lub zakończenia konfliktów w Ziemi Świętej, w Syrii, a także w Jemenie jak i w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej i Europie Wschodniej. „Ponownie jesteśmy tutaj, jako dzieci, które ufają swojemu Ojcu i muszą być prowadzone przez Ducha Syna, aby z wiarą prosić o ustanie podziałów i wrogości między narodami” – powiedział o. Patton.

Wigilię Pięćdziesiątnicy obchodzono w kościele św. Zbawiciela, który jest miejscem o ogromnym znaczeniu dla Kustodii Ziemi Świętej, klasztorem wybudowanym po tym, jak franciszkanie z Ziemi Świętej zostali wypędzeni z Wieczernika przez Osmanów w 1552 r. Kościół otrzymał w 1561 r. od papieża Piusa IV takie same odpusty, jakie można uzyskąć w Wieczerniku. Stojąc w centrum sporu prawnego, sala Wieczernika na Górze Syjon była pierwszą siedzibą Kustodii Ziemi Świętej po jej zakupieniu i podarowniu w 1333 r., przez władców Neapolu.

W sali krzyżowców Wieczernika po południu, w sam dzień Pięćdziesiątnicy, bracia odmówili uroczyste nieszpory, a następnie dokonali okadzania pomieszczenia sąsiadującego z salą Ostatniej Wieczerzy Jezusa, gdzie, jak się uważa, Duch Święty zstąpił na Apostołów. Podobnie jak oni w Wieczerniku, bracia odmówili modlitwę „Ojcze nasz” w wielu językach.

„Czuję, że w tym miejscu i w tym czasie musimy nie tylko zastanawiać się nad darem, jakim jest dla nas Duch Święty, ale przede wszystkim Go wzywać” – powiedział Kustosz Ziemi Świętej, który przewodniczył nieszporom. „Duchu Święty, obmyj to, co jest zabrudzone, nawilż to, co wyschnięte, uzdrów to, co krwawi. Nawróć serca tych wszystkich, którzy mylnie wierzą, że mogą wygrać przemocą, pocieszaj tych, którzy są niewinnymi ofiarami przemocy. Duchu Święty, potrzeba, aby Twoje tchnienie powiało jeszcze raz gwałtownie i mocno pomiędzy domami naszego Świętego Miasta, na tym naszym cierpiącym Bliskim Wschodzie i na całym świecie […]. I jak w każdym pokoleniu my, chrześcijanie, jesteśmy wezwani do stawiania czoła nowym i odmiennym problemom, Ty, Duchu prawdy i mocy, daj nam dzisiaj siłę i odwagę, abyśmy nadal byli solą ziemi i światłem dla świata.”

Źródło: ww