You are currently viewing Patriarchowie Jerozolimy i głowy Kościołów przesyłają orędzie na Uroczystość Bożego Narodzenia roku Pańskiego 2020

Patriarchowie Jerozolimy i głowy Kościołów przesyłają orędzie na Uroczystość Bożego Narodzenia roku Pańskiego 2020

„Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”, co oznacza „Bóg jest z nami” (Mt 1,23)

My, Patriarchowie i Głowy Kościołów Jerozolimy, witamy was wszystkich w imię Dzieciątka Betlejemskiego w tym błogosławionym i świętym okresie Bożego Narodzenia, upamiętniającym narodziny naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Narodziny Jezusa nie są jedynie faktem historycznym, ale wiecznym darem dla całego stworzenia. Jest nim Wcielenie Słowa Bożego, które zamieszkało wśród nas w ludzkiej postaci, aby być z nami, odkupić nas i przemienić nasze życie na podobieństwo Jego chwały.

Narodziny Jezusa i obchody Jego Narodzenia nieustannie przypominają nam wszystkim, że Bóg jest z nami i zawsze będzie. Przez Wcielenie Syna Bożego Słowo, które stało się ciałem, połączyło niebo i ziemię, a Stwórca wszystkich rzeczy, widzialnych i niewidzialnych, został zawinięty w pieluszki i umieszczony w żłobie. Niebo i ziemia połączyły się, ponieważ Bóg nawiedził ziemię w ludzkiej postaci i uczynił ją swoim podnóżkiem, tak że nadal jest Emmanuelem – „Bogiem z nami”.

Ten transcendentny i najświętszy dar dla świata jest naszym zbawieniem i nadzieją, że nie jesteśmy sami. Obecność Boga z nami w każdych okolicznościach jest źródłem zachęty i wsparcia, zwłaszcza w tych wyjątkowych czasach pandemii COVID-19, kryzysu gospodarczego, niesprawiedliwości i nasilającej się przemocy wobec bezbronnych i słabych. Wyrażamy naszą solidarność ze wszystkimi ludźmi na całym świecie, którzy zostali dotknięci pandemią i jej wielowarstwowymi konsekwencjami, w szczególności z mieszkańcami Betlejem i okolic. Módlmy się, aby zbliżające się szczepienia przeciwko COVID-19 przyniosły koniec pandemii i powrót do normalności.

Obecność wspólnot chrześcijańskich, wraz z innymi wspólnotami wyznaniowymi w Ziemi Świętej, pozostaje istotną częścią społecznej, kulturowej i religijnej mozaiki Bliskiego Wschodu. Niedawna profanacja Kościoła Agonii w Jerozolimie nie zniechęci nas do kontynuowania naszej pokojowej chrześcijańskiej misji i świadectwa.

Jezus urodził się w czasach udręki, przemocy, wykluczenia i ubóstwa. On podzielił się z nami ludzkim ciałem i jego ograniczeniami, z wyjątkiem grzechu, abyśmy przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie mogli mieć życie i mieć je w obfitości. Dar, jaki Bóg nam dał w tych trudnych czasach, niesie dla całego stworzenia nadzieję, odnowę i zachętę – bo jeśli Bóg jest z nami, to kto jest przeciwko nam.

Alleluja! Narodził się Chrystus! Wysławiajcie Go!

Patriarchowie i głowy Kościołów Jerozolimy

Jerozolima, dnia 18 grudnia 2020 r

Źródło: www.custodia.org