You are currently viewing Patriarchat Łaciński reaguje na trwające zamieszki w Jerozolimie

Patriarchat Łaciński reaguje na trwające zamieszki w Jerozolimie

Wraz ze wszystkimi Głowami Kościołów jesteśmy „głęboko wstrząśnięci i zaniepokojeni niedawnymi brutalnymi wydarzeniami we Wschodniej Jerozolimie, czy to w meczecie Al Aksa, czy w Szeikh Jarrah, które naruszają świętość mieszkańców Jerozolimy i Jerozolimy jako Miasta Pokoju” i domagamy się pilnej interwencji.

Przemoc stosowana wobec osób wierzących pozbawia ich bezpieczeństwa i prawa dostępu do świętych miejsc oraz swobodnego uprawiania kultu. Przymusowa eksmisja Palestyńczyków z ich domów w Sheikh Jarrah jest również niedopuszczalnym naruszeniem najbardziej podstawowych praw człowieka, prawa do mieszkania. Mieszkańcy miasta powinni mieć możliwość żyć, modlić się i pracować zgodnie z własną godnością; godnością nadaną rodzajowi ludzkiemu przez samego Boga.

Jeśli chodzi o sytuację w Sheik Jarrah, powtarzamy słowa Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, który powiedział, że praworządność jest „stosowana w sposób z natury dyskryminujący”. Stało się to głównym punktem zapalnym pośród ogólnie rosnących napięć w Jerozolimie. Dzisiejsza kwestia nie dotyczy sporu dotyczącego nieruchomości między podmiotami prywatnymi. Jest to raczej zabieg podyktowany ekstremistyczną ideologią, która odmawia człowiekowi prawa do istnienia we własnym domu.

Szczególnie niepokojące jest również prawo dostępu do miejsc świętych. Palestyńskim wiernym odmówiono wstępu do meczetu Al-Aksa, kiedy to w tym miesiącu trwa ramadan. Ta demonstracja siły rani ducha i duszę Świętego Miasta, którego powołaniem jest otwartość i gościnność; być domem dla wszystkich wierzących, z równymi prawami, godnością i obowiązkami.

Z historycznego punktu widzenia, stanowisko Kościołów w Jerozolimie jest jasne co do naszego potępienia wszelkich zamiarów, które miałyby uczynić Jerozolimę miastem ekskluzywnym dla każdego. Jest to miasto święte dla trzech religii monoteistycznych i, w oparciu o prawo międzynarodowe i odpowiednie rezolucje ONZ także miasto, w którym naród palestyński, czy to chrześcijanie czy muzułmanie, mają takie samo prawo do budowania przyszłości opartej na wolności, równości i pokoju. Wzywamy również do całkowitego poszanowania historycznego status quo wszystkich świętych miejsc, w tym kompleksu meczetowego Al-Aksa.

Władza, która kontroluje miasto, powinna chronić szczególny charakter Jerozolimy, powołanej do bycia sercem wiary Abrahama, miejscem modlitwy i spotkań, otwartym dla wszystkich, gdzie wszyscy wierzący i obywatele każdej wiary i przynależności mogą czuć się jak w domu, z zagwarantowanym bezpieczeństwem.

Nasz Kościół wypowiada się jasno, że pokój wymaga sprawiedliwości. O ile prawa wszystkich, Izraelczyków i Palestyńczyków, nie są przestrzegane i szanowane, nie będzie sprawiedliwości, a tym samym pokoju w mieście. Naszym obowiązkiem jest nie ignorować niesprawiedliwości ani żadnej agresji przeciwko godności ludzkiej, niezależnie od tego, kto je popełnia.

Wzywamy wspólnotę międzynarodową, Kościoły i wszystkich ludzi dobrej woli do interwencji, aby położyć kres tym prowokacyjnym działaniom i modlić się o pokój w Jerozolimie. Łączymy się w modlitwie w intencjach Ojca Świętego Papieża Franciszka, aby „szanowano wieloreligijną i wielokulturową tożsamość Świętego Miasta i aby braterstwo zwyciężyło.”

9 maja 2021 r

Źródło: www.custodia.org