You are currently viewing Niedziela Palmowa w Jerozolimie

Niedziela Palmowa w Jerozolimie

Wielki Tydzień 2021 w Jerozolimie rozpoczął się 28 marca procesją i uroczystą Mszą Świętą w Niedzielę Palmową w Grobie Pańskim. Uroczystości przewodniczył patriarcha łaciński J.E. Pierbattista Pizzaballa, przy udziale miejscowych wiernych – co odczytywane jest jako znak nadziei na powrót do normalnego życia. W zeszłym roku bowiem, ze względu na zagrozenie zdrowia i życia spowodowanej pandemią, liturgia Niedzieli Palmowej w Grobie Pańskim odbywała się za zamkniętymi drzwiami.

W Aediculi, kaplicy, w której znajduje się Grób Jezusa, J.E. Pierbattista Pizzaballa pobłogosławił liście palmowe i gałązki oliwne, które następnie rozdano wiernym. W dniu, w którym świętuje się triumfalne wejście Jezusa do Jerozolimy pośród tłumów wyśpiewujących Jego chwałę, zgromadzeni w Grobie Pańskim wierni idąc w procesji również machali palmami i gałązkami oliwnymi, trzykrotnie okrążając Aediculę, pośród śpiewów i uroczystej muzyki organowej.

Po procesji została odprawiona pontyfikalna Msza święta, podczas której trzej bracia z Kustodii Ziemi Świętej odśpiewali Mękę Pańską.

„Wielki Tydzień nazywany jest również tygodniem Męki Pańskiej, więc jest to tydzień, w którym łączymy się w modlitwie ze wszystkimi ludźmi, którzy nie mogą w niej uczestniczyć, ponieważ cierpią z powodu koronawirusa lub innych dolegliwości” – powiedział J.E. Pizzaballa na zakończenie uroczystości. „Musimy jednak pamiętać, że w Niedzielę Palmową wychwalamy Jezusa jako Chrystusa, jako naszego Króla, jako syna Dawida. Mówimy Hosanna. Nie wolno nam zapominać, że poza cierpieniem i bólem istnieje także pociecha i pocieszenie ”. Patriarcha przywołał wówczas wiernych, którzy nie byli obecni: „Znaczna część diecezji, wciąż przeżywa dramatyczną sytuację z powodu koronawirusa: myślę o Palestynie i Jordanii, ale chcemy być szczęśliwi, że przynajmniej w Jerozolimie możemy świętować w sposób, który jest prawie normalny.”

Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy w Ziemi Świętej jest obchodzony co roku podczas wielkiej procesji, która wyrusza szlakiem Jezusowym z kościoła Betfage na Górze Oliwnej. Mieszkańcom Jerozolimy było dane uczynić to ponownie, po tym jak po zeszłorocznym zakazie, procesja została odwołana. Odbyła się ona w zmniejszonej liczbie, ale według Abp. Pizzaballa, „to było i jest ważne, aby dawać oznaki normalności i pewności w powrocie do normalnego życia”.

Zgodnie z lokalnymi przepisami, aby wziąć udział w jednym z najważniejszych publicznych wydarzeń chrześcijańskich w Jerozolimie, tłum musiał zostać podzielony na małe, pięćdziesięcioosobowe grupy. Procesję rozpoczął przemarsz miejscowych harcerzy z Kościoła łacińskiego, za którymi szli proboszcz jerozolimski, niektórzy uczniowie, parafianie, grupy duszpasterskie imigrantów (z których wielu pochodzi z Indii, Filipin, Sri Lanki i różnych innych krajów), zakonnicy i seminarzyści. Procesję zamknęli bracia franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej, atriarcha łaciński J.E. Pierbattista Pizzaballa, Kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton i Nuncjusz Apostolski J.E. Leopoldo Girelli.

Schodząc z Góry Oliwnej w kierunku miasta, patriarcha łaciński zatrzymał się przed kapliczką Dominusa Flevit, która stoi w miejscu, gdzie Jezus patrzył na Jerozolimę i nad nią zapłakał (Mt 24; Mk 13 i Łk 21). Stamtąd, Abp. Pizzaballa udzielił błogosławieństwa dla miasta Jerozolimy.

„Zatrzymaliśmy się przy Dominus Flevit, aby pomodlić się w intencj świętego miasta i pobłogosławić je relikwiarzem Krzyża św.” – wyjaśnił Patriarcha na koniec procesji, przed wejściem do Starego Miasta. „Dla nas, wierzących, krzyż jest znakiem zwycięstwa, miłości, odkupienia i przebaczenia. Tego potrzebuje każdy z nas. Potrzebuje tego również nasze miasto, Jerozolima. Nasz Kościół ma misję do spełnienia: modlić się o pokój dla Jerozolimy. Każdy kto wierzy może tu znaleźć swój dom, ponieważ Jerozolima jest dla wszystkich domem modlitwy, jak mówi Biblia. Dziś jako Kościół jerozolimski jesteśmy zobowiązani modlić się o odkupinie dla tego miasta, o naszą wspólnotę, która jako pierwsza musi okazać miłość, zbawienie, przebaczenie i zwycięstwo.”

Patriarcha łaciński podkreślił wagę wdzięczności Bogu za możliwość obchodzenia Niedzieli Palmowej i modlił się: „Panie Jezu, Ty, który swoim Świętym Krzyżem odkupiłeś świat, pobłogosław nas i wszystkich mieszkańców tego naszego miasta, daj nam serce, które jest zdolne kochać taką samą miłością jak Ty i uczynić nas godnymi świadkami Twojego zmartwychwstania.”

Beatrice Guarrera