Troska o pielgrzymów

Ziemia Święta stanowi naturalne centrum pielgrzymek. Od najdawniejszych czasów przybywali tutaj wierni ze wszystkich stron świata, aby zobaczyć i uczcić miejsca związane z historią naszego Zbawienia. Celem pielgrzymki jest osobista odnowa duchowa oraz umocnienie swojego chrześcijańskiego powołania, poprzez bezpośredni kontakt z sanktuariami, które przechowują historyczne ślady Zbawiciela. Stąd też obok działalności na rzecz miejscowej ludności i pracy naukowej w różnych formach, Kustodia Ziemi Świętej wychodzi naprzeciw potrzebom pielgrzymów. Wielu zakonników pełni funkcje przewodników i duchowych opiekunów pątników. Zaraz po osiedleniu się w Jerozolimie franciszkanie zaczęli przyjmować pielgrzymów i pomagać im zarówno duchowo jak i materialnie. W ten sposób odrodziła się instytucja tak popularna w czasach krzyżowców, gdy narodziło się i upowszechniło hospicjum. Gdy Franciszkanie musieli zamieszkać w dawnym klasztorze gruzińskim Najświętszego Zbawiciela niedaleko bazyliki Grobu Świętego, jego część wydzielili dla gości. Ten dom dla pielgrzymów usytuowany obok Kościoła parafialnego funkcjonował do 1866 roku. Wtedy to oficjalnie zainaugurowano nowy dom, zwany „Casa Nova” (z włoskiego Nowy Dom). Jest on oddzielony od klasztoru Najświętszego Zbawiciela. W taki sposób zaczęły swoją działalność franciszkańskie domy dla pielgrzymów nazwane Casa Nova. Począwszy od 1910 roku wszystkie franciszkańskie domy pielgrzyma w Ziemi Świętej nazywane są Casa Nova. Hotele bądź „domy pielgrzyma” (lodge), noszące wspólną nazwę „Casa Nova” znajdują się w najważniejszych miejscach Ziemi Świętej (Jerozolima, Betlejem, Nazaret, Góra Tabor, Ain Karem, Tyberiada).

Najbardziej znane są te położone w Jerozolimie i Betlejem. Jerozolimska „Casa Nova” od 1948 r. była ona schronieniem dla palestyńskich uchodźców. Następnie przez blisko dwadzieścia lat była właściwie zamknięta dla ruchu pielgrzymkowego. W ostatnich latach budynek stopniowo zmodernizowano, by mógł w pełni zaspokoić oczekiwania przybywających do Jerozolimy pątników z całego świata. W Betlejem do odnowionej części „Casa Nova” doszedł jeszcze budynek hotelu „Orient Palace”. Betlejemska „Casa Nova” została zdewastowana w czasie izraelskiego oblężenia Bazyliki narodzenia Pańskiego w 2001 roku. Także w tym obiekcie przyjmowano uciekinierów z Galilei w okresie ataku Izraela na Liban. Dziś hotele franciszkanie cieszą się wielką popularnością, a wybierane są ze względu bliskość sanktuariów, możliwość korzystania z domowej kaplicy i przyjazną atmosferę.

W 1973 roku z inicjatywy Kustodii Ziemi Świętej powstało Christian Information Center (Centrum Informacji Chrześcijańskiej), które znajduje się w Jerozolimie, naprzeciw Cytadeli Dawida przy Bramie Jafskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest dostarczanie aktualnych wiadomości o chrześcijaństwie w Ziemi Świętej. Jest to wręcz nieodzowna, ponieważ oferuje pomoc tym, którzy o chrześcijaństwie w Ziemi Świętej pragną dowiedzieć się jak najwięcej. Płaszczyzny działania Centrum są wielorakie. Kompetentni pracownicy i wolontariusze są zawsze na miejscu, udzielając niezbędnych informacji pielgrzymom i mieszkańcom. Placówka zajmuje się również przekazywaniem środkom masowego przekazu, osobom indywidualnym i wspólnotom religijnym informacji o wszelkiego rodzaju wydarzeniach religijnych, naukowych i kulturalnych, jak również o życiu chrześcijan w Ziemi Świętej. Pomieszczenia Centrum udostępniane są różnym Kościołom i wspólnotom na spotkania ekumeniczne, o charakterze naukowym i kulturalnym. Organizowane są wystawy, konferencje i koncerty. Centrum publikuje także i rozpowszechnia na poziomie międzynarodowym „Bulletin Associated Christian Press” –Czasopismo Stowarzyszenia Prasy Chrześcijańskiej. Od ponad trzydziestu lat przy Christian Information Center funkcjonuje również Franciscan Pilgrims Office. Osoby pracujące w biurze pielgrzymkowym (duchowni i świeccy) służą radą i pomocą tysiącom pielgrzymów ze wszystkich stron świata.

Oprowadzanie pielgrzymów z Biblią w ręku było i jest nadal jednym z ważniejszych zadań braci z terenu Kustodii Ziemi Świętej oraz współpracujących z tą jednostką Zakonu. Do dziś wielu braci pełni posługę duchowych przewodników pielgrzymów, która jest wyrazem przywiązania franciszkanów do Miejsc Świętych.

o. Celestyn Paczkowski OFM