You are currently viewing Kapituła 2022: Wybór nowego Wikariusza i Dyskretów Kustodii Ziemi Świętej

Kapituła 2022: Wybór nowego Wikariusza i Dyskretów Kustodii Ziemi Świętej

Dzisiaj, 9 lipca 2022 r., Kapituła Kustodii zebrana w Jerozolimie wybrała Wikariusza i Dyrektorium Ziemi Świętej na kolejne trzy lata:

Wikariusz Kustodii: o. Ibrahim Faltas

Dyskreci:

– dla anglojęzycznej grupy językowej: o. John Luke Gregory

– dla grupy włoskojęzycznej: o. Alessandro Coniglio

– dla grupy orientalnej: o. Rashid Mistrih

– dla grecko-słowiańskiej, francusko-niemieckiej grupy językowej: o. Sandro Tomašević

– dla hiszpańsko-portugalskiej grupy językowej: o. Silvio De La Fuente

Cała wspólnota pragnie, aby nowy Zarząd z większą pasją i zaangażowaniem nadal służył i kierował Kustodią Ziemi Świętej.