You are currently viewing Kafarnaum: Święto obecności, nauczania i cudów Jezusa Chrystusa

Kafarnaum: Święto obecności, nauczania i cudów Jezusa Chrystusa

Kafarnaum to miejsce znane również jako „miasto Jezusa”. W sobotę 10. października jego podwoje otworzyły się na przyjęcie o. Francesco Patton, Kustosza Ziemi Świętej, braci franciszkanów i kilku uczestników; wszyscy zgromadzili się nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, gdzie Jezus spędził część swojego życia publicznego.

o. FRANCESCO PATTON, ofm
Kustosz Ziemi Świętej

„Tutaj, w Kafarnaum, Jezus wychowywał do wiary, kiedy głosił kazania i obwieszczał całem światu Boga. Kto słuchał Jego słów, odczuwał pragnienie, aby Mu zaufać, a co za tym idzie, uwierzyć nie tylko w to, co mówi, ale w to kim on jest; tym właśnie jest wiara – osobistą relacją. I z tej wiary rodzi się cały szereg konsekwencji. Wiemy, że tutaj w Kafarnaum Jezus uczynił wiele cudów; stąd święto, które obchodzimy, ściśle związane jest z obecnością, z wygłaszanymi naukami i dokonanymi cudami, których Jezus dokonał w Kafarnaum”.

Z przybycia na tę uruczystość, które zostało ograniczone ze względu na restrykcje spowodowane koronawirusem, skorzystali m.in. bp Girelli, nuncjusz apostolski w Izraelu, a także księża z różnych wspólnot religijnych Ziemi Świętej.

W swojej homilii o. Francesco Patton zwrócił uwagę na niektóre aspekty nauczania Jezusa nad jeziorem, w synagodze i domu św. Piotra. Mówił też o cudach, jakich dokonał Jezus: „Te cuda rodzą się niekiedy, by wzbudzić wiarę, zachęcić ludzi do życia wiarą; czasem te cuda są w jakiś sposób możliwe tylko, jeśli się w Niego uwierzy; jako przykład niech posłuży cudowny połów ryb, czy setnik, który przyszedł do Jezusa, aby uzdrowił jego sługę, albo wskrzeszenie córki Jaira, przełożonego Synagogi, a także kobiety, która została dotknięta krwotokiem. Dlatego – kontynuował Kustosz – wiara rodzi, pozwala Jezusowi działać cuda, a zarazem cuda Jezusa umacniają wiarę ludzi, którzy rozumieją, że przez Niego jest obecny Bóg, obecne jest królestwo Boże, a przyjmując Go, przyjmuje się Boga i Jego królestwo ”.

Kustosz Ziemi Świętej przewodniczył uroczystej Eucharystii kilka metrów od Synagogi, w której Jezus przedstawił się jako „Żywy Chleb”. „Ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie już łaknął, a kto we mnie wierzy, nie będzie już pragnął”. (J 6, 35)

Na zakończenie Mszy wszyscy przeszli procesją przez ruiny starożytnego Kafarnaum. Miasto Jezusa, które co roku wita tysiące pielgrzymów z całego świata, jest teraz zamknięte z powodu pandemii. Jednak z tego Świętego Miejsca rozlega się przesłanie nadziei.

o. FRANCESCO PATTON,ofm
Kustosz Ziemi Świętej
„Ale największą lekcją jest nauczenie się zaufania Jezusowi. Kolejną lekcją, która przychodzi do nas w czasach koronawirusa, jest istnienie wirusa bardziej niebezpiecznego niż Covid, wirusa wzajemnej obojętności, wirusa braku zaufania, miłości. Sam Papież Franciszek w swojej ostatniej encyklice „Wszyscy bracia” naświetlał to i podkreślał. Kafarnaum mówi nam, że musimy prosić o uzdrowienie nie tylko z fizycznego zła, ale przede wszystkim z tego wewnętrznego zła i tego, które dotyka naszej zdolności nawiązywania relacji między sobą, a także z Bogiem”.

Źródło: www.custodia.org