You are currently viewing Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika w Betlejem

Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika w Betlejem

„Trwając w roku poświęconym św. Józefowi, dnia 1 maja gromadzimy się w Betlejem, aby wpatrywać się w tego, który uczy nas duchowości pracy, tak jak nauczył jej wcielonego Syna Bożego.” To powiedział o. Francesco Patton, Kustosz Ziemi Świętej, podczas wygłoszonej homilii podczas Mszy św. poświęconej św. Józefowi, która została odprawiona w jemu poświęconej grocie w Betlejem. W tym szczególnym roku, zwołanym przez Papieża Franciszka, Kustodia Ziemi Świętej pragnęła w sposób uroczysty uczcić św. Józefa obchodami w Nazarecie, w jego coroczne święto dnia 19 marca, ale także w inne dni, takimi jak we wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika.

Z tej okazji Kustosz zwrócił się do wszystkich tych osób, dla których św. Józef jest wzorem, patronem i orędownikiem, także do tych, którzy odegrali ważną rolę w tym czasie pandemii, „która jeszcze się nie skończyła”. Ojciec Francesco Patton podkreślił następnie dwie cechy, które wyróżniały Świętego: „Józef jest człowiekiem praktycznym, a jednocześnie potrafi marzyć. Poczucie praktyczności Józefa jest z pewnością wynikiem jego pracy, która pozwoliła mu rozwinąć w sobie cnoty cierpliwość i wytrwałość. Z drugiej strony, posiadać sny, to oznaka bycia otwartym na głęboki sens życia, na tajemnicę Boga.

„Czego możemy się nauczyć od stolarza – św. Józefa? Przede wszystkim nie bać się nowych i nieprzewidzianych sytuacji w naszym życiu i powołaniu; następnie dać się oświecić Słowem Bożym, które pomaga nam głębiej zrozumieć, co z naszą ludzką inteligencją bylibyśmy gotowi zaryzykować, katalogując jedynie problemy mające być rozwiązane; na koniec uczy nas praktycznego reagowania na sytuacje i trudności, stawiając im czoła ilekroć się pojawiają ze stanowczą pewnością.”(z homilii ojca Kustosza)

W obchodach 1 maja wzięli udział bracia z Kustodii i miejscowe osoby konsekrowane, a także wspólnota franciszkańska z Bazyliki Narodzenia Pańskiego oraz gwardian klasztoru franciszkańskiego o. Enrique Segovia.

Specyfiką obchodów ku czci św. Józefa Robotnika w Ziemi Świętej jest fakt, że dokonują się one w miejscach związanych z jego życiem.

Grota św. Józefa, w której odprawiono Mszę Świętą, znajduje się w Betlejem i można do niej dotrzeć z groty Narodzenia Pańskiego, dzięki niewielkiemu przejściu po prawej stronie ołtarza. Tam, zaledwie kilka kroków od miejsca, w którym Jezus przyszedł na świat, we śnie ukazał się Józefowi anioł.

Oto, co mówi nam Ewangelia według św. Mateusza: „Anioł Pański powiedział: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę, uciekaj do Egiptu i pozostań tam, aż ci powiem. Herod będzie szukał dziecka, aby je zgładzić.”

Józef wstał, zabrał w nocy Dziecię i Jego Matkę i wyruszył do Egiptu.

Pozostał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło to, co Pan powiedział przez proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”. (Por. Mt 2, 13-15).

Beatrice Guarrera

Źródło: www.custodia.org