You are currently viewing „Hic – idziemy Drogą Krzyżową”: z franciszkanami z Kustodii wzdłuż Via Dolorosa

„Hic – idziemy Drogą Krzyżową”: z franciszkanami z Kustodii wzdłuż Via Dolorosa

Na początku Wielkiego Postu, w tym trudnym czasie, kiedy Ziemia Święta jest niedostępna dla pielgrzymów z powodu pandemii, Kustodia Ziemi Świętej rozpoczyna projekt „Hic – idziemy Drogą Krzyżową”. Wierni z całego świata zostaną poprowadzeni praktycznie wzdłuż Via Dolorosa w Jerozolimie, podążając krok po kroku tą samą drogą, którą Jezus przebył dwa tysiące lat temu, niosąc krzyż na swoich ramionach, z miejsca, w którym został chłostany, do miejsca ukrzyżowania.

Każdej stacji na Drodze Krzyżowej zostanie poświęcony krótki film, który będzie się ropoczynał ujęciem z Jerozolimy, gdzie miały miejsce epizody opowiedziane w Ewangeliach, a następnie, dzięki pomocy zakonników z Kustodii, będzie dana okazja do osobistej medytacji. Każdy franciszkanin będzie mówił w swoim ojczystym języku, prowadząc rozważania z innego sanktuarium w Ziemi Świętej. Trzynaście nagrań wideo z trzynastu stacji Via Crucis, skomentowanych w trzynastu różnych językach, jako dowód na to, że bracia franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej tworzą wspólnotę międzynarodową.

Wirtualna Droga Krzyżowa zakończy się w Wielki Wtorek, aby zrobić miejsce dla obchodów Triduum Paschalnego i Paschy z miejsc w których dokonało się odkupienie. Spotkania modlitewne odbywać się będą od rozpoczęcia Wielkiego Postu, w każdy wtorek i piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych Kustodii Ziemi Świętej (Facebook, Instagram i Twitter).

Źródło: www.custodia.org