You are currently viewing Wizyta nowego Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych w Ziemi Świętej

Wizyta nowego Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych w Ziemi Świętej

Wizyta w Ziemi Świętej nowego Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych o. Massimo Fusarelli i Wikariusza Generalny Zakonu, o. Izauro Covili, rozpoczęła się w środę 20 października. Do 25 października następca św. Franciszka z Asyżu – wybrany na to stanowisko w Rzymie 23 lipca br. – odwiedzi, po raz pierwszy od swego wyboru, Miejsca Święte objęte status quo i inne, w których znajdują się franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej.

Zgodnie z napiętym programem Minister Generalny rozpoczął swoją wizytę w Jerozolimie od uroczystego wejścia do Bazyliki Grobu Świętego, gdzie został powitany przez Kustosza Ziemi Świętej, o. Francesco Pattona.

21 października rano będzie przewodniczył Mszy św. w Edykule Grobu Świętego, a następnie spotka się z młodymi braćmi będącymi jeszcze w formacji w klasztorze św. Zbawiciela. Następnego dnia wszyscy bracia z Kustodii Ziemi Świętej spotkają się z Ministrem Generalnym, który po południu weźmie udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowyej ulicami Starego Miasta w Jerozolimie.

23 października o. Massimo Fusarelli uda się do Betlejem, gdzie nastąpi uroczyste wejście do Bazyliki Narodzenia Pańskiego a następnie procesja do Groty Narodzenia Pana Jezusa wraz z braćmi z Kustodii. Ostatni dzień przed wyjazdem, 24 października, Minister generalny uda się do Galilei na uroczyste wejście do Bazyliki Zwiastowania. Będzie przewodniczył Mszy św. w górnej bazylice i nawiedzi inne sanktuaria położone nad Jeziorem Tyberiadzkim.

Podczas swojego pobytu Minister Generalny Zakonu Braci Mniejszych spotka się również z łacińskim Patriarchą Jerozolimy J.E. Arcybiskupem Pierbattistą Pizzaballa, Delegatem Apostolskim J.E. arcybiskupem Adolfo Tito Yllana, a także z różnymi braćmi i siostrami rodziny franciszkańskiej w Ziemi Świętej. Ojcec Fusarelli poświęci również czas na odwiedzenie niektórych projektów prowadzonych na rzecz miejscowej ludności chrześcijańskiej, w które zaangażowani są franciszkanie – takie jak Centrum Piccirillo w Betlejem, czy Szkoła Terra Sancta w Jerozolimie.

„Tę odpowiedzialność, jaką Kościół powierzył nam w Ziemi Świętej odczuwamy bardzo mocno”, powiedział Minister Generalny magazynowi „Terrasanta”. „Musimy uważać Ziemię Świętą za dar, który został nam dany i o który musimy bardzo dbać. W pierwszej kolejności oferując tę formę powołania i posługi braciom. Jako Minister Generalny pragnę zobowiązać się do proponowania podjęcia tej posługi podczas wizyt w różnych prowincjach naszego Zakonu”.

Ojciec Massimo Fusarelli chciał także wyrazić swoje wyrazy uznania dla braci z Kustodii Ziemi Świętej, którzy na co dzień pracują w Syrii i w Libanie, których wkrótce odwiedzi. „Widzę zaangażowanie braci, ich przywiązanie i wierność wobec ludzi powierzonym ich opiece. Co mogę powiedzieć? Dziękuję w imieniu nas wszystkich. Jesteście żywym przykładem Dobrej Nowiny, którą chcemy głosić”.

Beatrice Guarrera

Źródło: www.custodia.org