You are currently viewing Polska – Kustosz Ziemi Świętej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Polska – Kustosz Ziemi Świętej w Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniach 18 i 19 sierpnia o. Francesco Patton OFM, Kustosz Ziemi Świętej, wziął udział w uroczystościach Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwanej polską Jerozolimą. W czwartek 18 sierpnia przewodniczył uroczystej Eucharystii dla misji franciszkańskich i wygłosił homilię podczas Nieszporów otwierających procesję Zaśnięcia Matki Bożej w piątek 19 sierpnia.

W homilii zwrócił uwagę na rocznicę wizyty św. Jana Pawła II, która charakteryzowała obchody tego roku. Dokładnie dwadzieścia lat temu, 19 sierpnia 2002 r., św. Jan Paweł II odprawił swoją ostatnią Mszę św. na ziemi polskiej w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i zawierzył Matce Boskiej Polskę, Kościół i całą ludzkość. Ten jubileusz przypomina nam o konieczności pokładania ufności w Bogu, na wzór Maryi, powiedział Kustosz.

Następnie, przywołując teksty apokryficzne o Zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny, wskazał na analogie tego wydarzenia ze zmartwychwstaniem Chrystusa.

„Święto, które obchodzimy, ma treść paschalną, jest pełnym udziałem Maryi w zmartwychwstaniu Jej Syna Jezusa. Wielkanoc kontempluje zmartwychwstanie ciała, które zostało całkowicie przemienione i przebóstwione działaniem i obecnością Ducha Świętego” – przypomniał i stwierdził Kustosz, podkreślając, że „to, co stanie się naszym udziałem, uwidacznia się w Maryi”.

„Pewnego dnia Jezus również będzie miał wobec nas ten gest czułości i odda naszą duszę w ręce Archanioła Michała. A w dniu naszego zmartwychwstania Pan Jezus zabierze także nasze ciało, zabierze je do Raju i umieści pod drzewem życia, abyśmy mogli na zawsze uczestniczyć w życiu samego Boga” – zakończył o. Francesco.

Po Nieszporach odbyła się procesja pogrzebowa Najświętszej Maryi Panny do kościoła Grobu Najświętszej Marii Panny, gdzie sprawowana była Eucharystia.

Kustosz brał również udział w innych wydarzeniach związanych z Sanktuarium Kalwarii Zebrzydowskiej. Koncelebrował Mszę św. dedykowaną młodym ludziom, którzy co roku gromadzą się na modlitwie w sobotni wieczór, w tygodniu poświęconemu Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, a także uczestniczył w koncercie najmłodszych artystów (ok. 200) słynnej „Małej Armii Janosika”, która odbyła się na placu przed Bazyliką Kalwaryjską.

W tych dniach spędzonych w Kalwarii, w asyście o. Narcyza Klimasa, o. Kustosz miał również okazję odwiedzić i odprawić Mszę św. w Częstochowie przed cudownym obrazem „Czarnej Madonny”. Odwiedził także miasto Kraków, słynne kopalnie soli w Wieliczce, obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, gdzie mógł zobaczyć grozę zagłady i modlił się w celi męczennika św. Maksymiliana Kolbego. Odwiedził także Wadowice, miasto, w którym urodził się św. Jan Paweł II.

W czasie swojego pobytu spotkał się także z Komisarzem Ziemi Świętej w swoim biurze w Krakowie oraz z osobami odpowiedzialnymi za Bożogrobców w Polsce w ich siedzibie w Miechowie. Spotkał się również z prowincjałami prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP i Matki Bożej Anielskiej, wyrażając wdzięczność braciom polskim, którzy służą Kustodii oraz za wkład, jaki wnoszą franciszkanie w Polsce. na rzecz misji w Ziemi Świętej. Mógł również spotkać się z Definitorem Generalnym o. Konradem Cholewą..

W ostatnim dniu swojej podróży odprawił Mszę św. w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, powierzając Jej misję Kustodii, a w szczególności braci chorych.

Przed wyjazdem wyraził wdzięczność za braterskie przyjęcie i za świadectwo wiary, jakiego mógł doświadczył.

o. Narcyz Klimas

Źródło: www.custodia.org