You are currently viewing Inauguracja wystawy multimedialnej  „Doświadczenie zmartwychwstania” w Jerozolimie

Inauguracja wystawy multimedialnej „Doświadczenie zmartwychwstania” w Jerozolimie

Multimedialna wystawa zatytułowana „Doświadczenie zmartwychwstania” została wreszcie zainaugurowana w Chrześcijańskim Centrum Informacji (CIC) w Jerozolimie. Po sześcioletnim oczekiwaniu, w sobotę 2 lipca wystawa otworzyła swoje podwoje dla publiczności, a w szczególności dla Kustosza Ziemi Świętej o. Francesco Patton, który przeciął inauguracyjną wstęgę i pobłogosławił przestrzeń wystawienniczą.

Oprócz ojca Kustosza i kierownika CIC, o. Tomasza Dubiela, a także grupy braci zakonnych, obecni byli również dziennikarze i zaciekawieni tym wydarzeniem pielgrzymi.

Proces, który doprowadził do ostatecznego zakończenia prac, w ciągu ostatnich kilku lat napotkał kilka przeszkód. W 2018 r. projekt przebiegał terminowo, oddano do użytku dwie pierwsze sale i z dużym optymizmem zakończono, zgodnie z harmonogramem, pozostałą przestrzeń muzealną. Od 2020 roku, najpierw z powodu pandemii, a potem braku pielgrzymów, harmonogram prac został spowolniony, aż do całkowitego wstrzymania.

Zarówno Ojciec Kustosz, jak i kierownik obiektu o. Tomasz Dubiel mówili o tych krytycznych momentach. Ten ostatni powiedział: „W tych trudnych latach, przezwyciężając swoje możliwości odkryłem swoje granice, a przezwyciężając swoje granice odkryłem swoje możliwości”. I dziękując wszystkim, którzy swoją hojnością uwierzyli i przyczynili się do realizacji wystawy, dodał: „Nie chcę teraz świętować sukcesu tej pracy; w tym celu chciałbym poczekać na przybycie pielgrzymów, a w każdym razie ten sukces nie będzie mój, ale Kustodii Ziemi Świętej i tych, którzy to miejsce odwiedzają. W związku z tym uważam, że muszę nalegać na przesłanie, które staramy się przekazać za pomocą zastosowanej przez nas technologii. Codziennie setki ludzi odwiedza pusty grób. Z Ewangelii wiemy, że najpierw kobiety, a potem uczniowie odwiedzili pusty grób Chrystusa i widząc uwierzyli. Ta scena całkowicie zmieniła ich życie, do tego stopnia, że wyruszyli w każdą część świata, aby ogłosić, że Jezus zmartwychwstał. Czy wszyscy ci pielgrzymi dzisiaj wierzą jak kobiety i uczniowie? Czy ich życie się zmienia? Wycieczka z przewodnikiem po CIC została stworzona, aby odpowiedzieć na to pytanie, każdemu pielgrzymowi”.

Ojciec Patton podkreślał również potrzebę przyjmowania pielgrzymów, pamiętając bardzo wyraźnie o celu tej misji. Krótko przed przecięciem wstęgi powiedział: „Wszystkie nasze inicjatywy, od Muzeum Biczowania przez Dar Al-Majus w Betlejem, po tę wystawę w CIC, są okazją do ewangelizacji. Celem całej naszej obecności i tego, co robimy, jest danie bodźca do zadawania sobie pytań o to, kim jest Jezus, aby przyjąć Go jako Mesjasza, jako syna Bożego i jako naszego Zbawiciela. Pusty grób jest osią naszej wiary i naszej nadziei”.

Ekspozycja, która jest już otwarta dla publiczności, oferuje multimedialną ekspozycję o Grobie Świętym i pozwala nie tylko zrozumieć, ale także „uczestniczyć” w spotkaniu ze Zmartwychwstałym w Świętym Mieście.

Wystawa składa się z sześciu sal, w których zwiedzający mogą doznać wyjątkowych wrażeń audiowizualnych, korzystając z najlepszych technologii cyfrowej rzeczywistości i zanurzając się w przestrzeni specjalnie zaprojektowanej, aby wzmocnić kontakt z otaczającym środowiskiem. W każdym pokoju opowiadana jest historia Jerozolimy i Grobu Świętego na przestrzeni wieków, co daje odwiedzającym wrażenie, że żyją w tym samym miejscu w różnych okresach.

Filippo De Grazia

Źródło: www.custodia.org