You are currently viewing Jerozolima: Uroczystość Bożego Ciała w Bazylice Grobu Pańskiego

Jerozolima: Uroczystość Bożego Ciała w Bazylice Grobu Pańskiego

Po uchyleniu lokalnych przepisów antykowidowych 1 czerwca, Kustodia Ziemi Świętej, dychowieństwo i lokalny kościół obchodzili uroczystość Bożego Ciała w środę 2 i czwartek 3 czerwca w Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Zgodnie z tradycją, obchody rozpoczęły się w środę 2 czerwca uroczystym wejściem do Bazyliki Bożego Grobu patriarchy łacińskiego Jerozolimy, J.E. Pierbattista Pizzaballa. Na modlitwie pierwszych nieszpór wraz z Patriarchą modlili się seminarzyści, kapłani Patriarchatu, Bracia z Kustodii wraz z zakonnikami i zakonnicami innych zgromadzeń, a także nieliczni pielgrzymi oraz miejscowi wierni.

Po nieszporach wszyscy wzięli udział w uroczystej procesji braci franciszkanów po Bazylice Bożego Grobu, zakończoną kompletą.

Jak jest to w zwyczaju podczas liturgicznych celebracji niedzielnych Wielkiego Postu, w noc wigilijną oficjum przewodniczył Kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton.

Następnego dnia, po ponownym wejściu do Grobu Świętego, Patriarcha przewodniczył Jutrzni i uroczystej Mszy św. Pomiędzy tymi dwiema celebracjami J.E. Giacinto-Boulos Marcuzzo, emerytowany biskup Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy, wezwał zgromadzenie do upamiętnienia w modlitwie kapłanów obchodzących jubileusz święceń kapłańskich. „W dzisiejszą uroczystość czytamy tę samą Ewangelię, którą Kościół głosi w wieczór Wielkiego Czwartku” – powiedział podczas homilii abp Pizzaballa. Po skomentowaniu fragmentu Ewangelii zatrzymał się nad pierwszym czytaniem i doświadczeniem uczniów, którzy wykonują i słuchają tego, co mówi Jezus, ufając Mu całkowicie, chociaż nie mieli narzędzi, aby zrozumieć. „Niech tajemnica, którą celebrujemy na ołtarzu, stanie się dla nas wszystkich sposobem życia, nieustannym darem z siebie, w sposób dobrowolny i bezinteresowny” – zakończył Pizzaballa, zachęcając zgromadzonych do modlitwy za kapłanów znajdujących się w szczególnym kryzysie, dla Kościoła lokalnego, „podzielonego i zranionego nienawiścią i resentymentem. W obliczu takiej nienawiści i resentymentu Eucharystia musi stać się dla nas źródłem, z którego czerpiemy siłę, by dawać świadectwo miłości i spotkaniu, pomimo wszystko.”

Pierwotnym założeniem ustanowienia w 1247 r. uroczystości Bożego Ciała było podkreślenie i celebrowanie rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii po obchodach Wielkiego Czwartku. Podobnie jak święto Odnalezienia Krzyża Świętego, tego rodzaju uroczystości pomagają nam jeszcze głębiej zbliżyć się do tajemnicy Męki i Śmierci Jezusa, skupiając – przy tej okazji – uwagę na Eucharystii. Właśnie po Wielkanocy, te obchody mówią nam, że można głęboko medytować nad tajemnicami, które w Triduum celebrowane są w ciągu trzech dni.

W Ziemi Świętej uroczystość Bożego Ciała obchodzona jest dwojaki sposób: w Grobie Pańskim zachowana jest pierwotna tradycja – w czwartek, podczas gdy w klasztorze św. Franciszka przy Wieczerniku – w niedzielę. Przewodniczy jej wówczas Kustosz Ziemi Świętej.

Giovanni Malaspina

Źródło: www.custodia.org