You are currently viewing Arcybiskup Pierbattista Pizzaballa OFM nowym patriarchą łacińskim Jerozolimy

Arcybiskup Pierbattista Pizzaballa OFM nowym patriarchą łacińskim Jerozolimy

Pozdrowienia i życzenia Kustosza Ziemi Świętej

Jerozolima, dnia 24. października 2020
Nr. protokołu: BA-524-PL/20

Jego Ekscelencja,

Arcybiskup Pierbattista Pizzaballa

Łaciński Patriarcha Jerozolimy

Wasza Świątobliwość, drogi Arcybiskupie Pierbattista,

Niech Pan obdarzy Cię pokojem!

Wraz z braćmi z Kustodii Ziemi Świętej z wielką radością i wdzięcznością wobec Boga Ojca przyjęliśmy wiadomość, że zostałeś powołany do wymagającej posługi patriarchy łacińskiego Patriarchatu jerozolimskiego.

Bóg wzywa nas do współpracy w Jego dziele dla dobra Kościoła i Jego dzieci, na nieprzewidywalne dla nas sposoby. W Twoim sercu w tej chwili z pewnością mogą panować różne uczucia lęku, a nawet strachu, ale Duch Pana z pewnością udzieli Ci Swojego wewnętrznego pocieszenia, abyś mógł z pewnością podjąć tę nową służbę. Jak przypomina nam św. Paweł w pierwszym czytaniu, które jest dziś czytane w liturgii: „Ale każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusa.” Dlatego mówi: „Wstąpiwszy na wysokość, prowadził jeńców do niewoli i dawał ludziom dary” (Ef 4: 7-8). Życzymy Ci, abyś mógł kontynuować dzieło podejmowane w służbie tego jedynego w swoim rodzaju Kościoła partykularnego, ponieważ jest to „Kościół macierzysty” o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale także powszechnym.

My wszyscy, Twoi współbracia, wraz z wieloma osobami, które Cię szanują i kochają, będziemy blisko Ciebie w modlitwie i gotowi do współpracy dla dobra Kościoła. Wzywamy Ducha Pana, który napełnia Twoją posługę światłem rozeznania, ciepłem Słowa i ogniem miłości, abyś mógł cierpliwie prowadzić, karmić i pouczać owczarnię, która została Ci powierzona przez samego Chrystusa i która należy do Niego. Życzymy, abyś był narzędziem pokoju w tej rzeczywistości, która bardzo potrzebuje pokoju, dialogu i pojednania. Modlimy się, abyś był tym, który sieje braterstwo na tej ziemi, zgodnie z ostatnimi wskazaniami papieża Franciszka w „Fratelli Tutti”.

Niech Niepokalana Dziewica, nasza Patronka, która jako pierwsza czuwała na modlitwie z tym Kościołem, wzywając i oczekując daru Ducha, towarzyszy Ci swoim macierzyńskim wstawiennictwem i opieką; niech święci Franciszek i Antoni wyproszą dla Ciebie niestrudzoną apostolską miłość i gorliwość.

Tak więc, ożywieni głębokimi uczuciami miłości i bliskości, życzymy Ci, drogi bracie w Chrystusie, całej dobroci w Panu i obejmujemy Cię braterską miłością.

o. Francesco PATTON, OFM
Kustosz Ziemi Świętej


o. Marco CARRARA, OFM
Sekretarz Ziemi Świętej

Źródło: www.custodia.org