Pomagamy Ziemi Świętej

Obecnie Kustodia Ziemi Świętej działa na terenie Izraela, Jordanii, Egiptu, Syrii, Libanu, Cypru i Rodos. Na tym rozległym obszarze pracuje niemal trzystu zakonników należących do ponad dwudziestu narodowości. Z Kustodią współpracują zakonnice różnych zgromadzeń. Do głównych miejsc świętych będących pod opieką Kustodii należą: Bazylika Grobu Świętego, Betlejem, Nazaret oraz czterdzieści innych większych i mniejszych sanktuariów. Działalność franciszkanów w Ziemi Świętej obejmuje: duszpasterstwo parafialne, pracę na rzecz ubogich, edukowanie dzieci, troskę o pielgrzymów, prace naukowe (biblijno-archeologiczne), dialog ekumeniczny i międzyreligijny.

Jeżeli chcesz wesprzeć dzieło pomocy Ziemi Świetej, tj. działalność franciszkańską na Bliskim Wschodzie na rzecz ludności chrześcijańskiej oraz miejsc świętych, możesz to uczynić poprzez złożenie dobrowolnej ofiary:

Bank PKO BP
Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce
Nr konta: 15 1020 4027 0000 1702 0313 6991
Tytułem: ZIEMIA ŚWIĘTA