You are currently viewing Uroczystość Bożego Ciała w Jerozolimie

Uroczystość Bożego Ciała w Jerozolimie

W czwartek po Niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół obchodzi Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną także Bożym Ciałem. To święto nieuchronnie przypomina Wielki Czwartek, kiedy ustanowiono Sakrament Eucharystii. W Jerozolimie obchody rozpoczęły się w środę tradycyjnym wejściem Patriarchy Łacińskiego do Bazyliki Grobu Świętego, po którym nastąpiły nieszpory i procesja wokół edykułu zmartwychwstania.

W tym roku poruszanie się w procesji wewnątrz Bazyliki Grobu Świętego zostało nieuchronnie ograniczone ze względu na prace konserwatorskie na posadzce całego kościoła. W konsekwencji wpłynęło to również na spadek liczby uczestniczących w liturgii.

W nocy ze środy na czwartek uroczystość rozpoczęła się wraz z Wigilią: przed pustym grobem Kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton przewodniczył Oficjum, które rozpoczęło się słowami Psalmu 66: „Uwielbiajmy Chrystusa Pana, Chleb Życia”. W tę uroczystość celebrujemy jedyny pokarm, który napełnia do sytości, który daje prawdziwe życie i który objawia się w widoczny sposób w tajemnicy Eucharystii. Słowa św. Tomasza, wypowiadane podczas Oficjum, wysławiają słodycz tego Sakramentu: „Eucharystia jest pamiątką męki, wypełnieniem Starego Przymierza, największym ze wszystkich cudów dokonanych przez Chrystusa, godny podziwu dowód jego przeogromnej miłości względem ludzkości”.

Następnego ranka, po odmówieniu Jutrzni przy Grobie Świętym, Patriarcha Łaciński Jerozolimy Jego Ekscelencja Pierbattista Pizzaballa odprawił uroczystą Mszę św. Po której nastąpiła procesja z Najświętszym Sakramentem. W Bazylice Grobu Świętego liturgia tego dnia składa się z różnych części: poranna jutrznia i uroczysta Msza przed pustym grobem, procesja wokół Anastasis (Edykuły) i kamienia namaszczenia oraz zakończenie celebracji, recytacją Magnificat przy ołtarzu św. Marii Magdaleny.

„Obchody tej uroczystości, która odbywa się co roku przy Grobie Świętym, przenosi nas z powrotem w sedno misji Kościoła i życia kapłańskiego każdego z nas” – powiedział Patriarcha na początku homilii. „Dzisiejszą uroczystością Kościół przypomina nam wielką prawdę, której nigdy nie wolno nam zapomnieć i która jest sercem naszej misji: bez Jezusa świat będzie zawsze głodny, bo On jest prawdziwym i jedynym źródłem pokrzepienia”. Arcybiskup dodał następnie, że jest to pokarm, którego można doświadczyć poprzez niewypowiedziany dar Eucharystii, w której celebrujemy „Jego obecność wśród nas, dar Jego życia oraz Jego śmierci i zmartwychwstania. W Eucharystii dokonuje się wkroczenie życia wiecznego w nasze własne. Mamy odpowiedź na prawdziwy i głęboki głód człowieka. I tylko ta odpowiedź będzie w stanie podtrzymać z siłą, wytrwałością i odwagą nasze działanie na rzecz sprawiedliwości, pokoju, prawa każdego człowieka do godnego życia, odpowiadającego jego powołaniu jako osoby stworzonej na obraz i podobieństwo Boga”. Poprzez tę deklinację tajemnicy eucharystycznej w codziennym życiu, arcybiskup dodał: „Życie naszego Kościoła musi być zawsze skoncentrowane na Tajemnicy Eucharystii, zarówno w celebracji samej tajemnicy, jak i w życiu codziennym, czyniąc się bliskim każdemu człowiekowi. Musi nieustannie stawać się darem z siebie dla życia świata”.

Na zakończenie Mszy św. Patriarcha poprowadził procesję niosąc w monstrancji Najświętszy Sakrament, okrążając trzykrotnie Pusty Grób, centrum tajemnicy i chwały zmartwychwstania.

Procesja zakończyła się wejściem z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego. Następnie odśpiewane zostało Magnificat przy kaplicy św. Marii Magdaleny.

W niedzielę 19 czerwca uroczystość Bozego Ciała będzie celebrowana w wielu krajach świata oraz przez franciszkanów Ziemi Świętej w klasztorze św. Franciszka przy Wieczerniku, niedaleko świętego miejsca, gdzie nasz Pan osobiscie, podczas Ostatniej Wieczerzy z Apostołami, ustanowił Sakrament Eucharystii. Celebracji tej przewodniczył będzie Kustosz Ziemi Świętej.

Filippo De Grazia

Źródło: www.custodia.org