Poznaj bliżej Piątą Ewangelię!

Ziemię , po której kroczył nasz Zbawiciel - Jezus Chrystus.


#Ziemia Święta #Pielgrzymki #Komisariat Ziemi Świętej #Kustodia

#Ziemia Święta #Komisariat Ziemi Świętej #Pielgrzymka #Izrael #do Ziemi Świętej

Kolekta na Boży Grób
13. września 2020

Pomoc na Rzecz Ziemi Świętej

#Ziemia Święta #Komisariat Ziemi Świętej #Pielgrzymka #Izrael #do Ziemi Świętej

#Ziemia Święta #Komisariat Ziemi Świętej #Pielgrzymka #Izrael #do Ziemi Świętej

#Ziemia Święta #Komisariat Ziemi Świętej #Pielgrzymka #Izrael #do Ziemi Świętej

#Ziemia Święta #Komisariat Ziemi Świętej #Pielgrzymka #Izrael #do Ziemi Świętej

Terra Sancta Museum

#Ziemia Święta #Komisariat Ziemi Świętej #Pielgrzymka #Izrael #do Ziemi Świętej

CMS TS

#Ziemia Święta #Komisariat Ziemi Świętej #Pielgrzymka #Izrael #do Ziemi Świętej

#Ziemia Święta #Komisariat Ziemi Świętej #Pielgrzymka #Izrael #do Ziemi Świętej

#Ziemia Święta #Komisariat Ziemi Świętej #Pielgrzymka #Izrael #do Ziemi Świętej